خدمات تلفن همراه

پست های : .....

.....  

این پسره . ادبیاتش مثل پسرهاست
1393/07/18 20:52:01.033
کد: 144721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سارای خانم شما از من بدت میاد؟
1393/07/18 20:49:42.833
کد: 144715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دارم جدی صحبت میکنم :-(
1393/07/18 20:48:03.357
کد: 144706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چرا من هستم
1393/07/18 20:46:36.113
کد: 144699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

شما چرا آرام؟ پس خنده تلخ تو هم از گریه غم انگیز تر است
1393/07/18 20:45:40.257
کد: 144694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

مگه جز من عاشق شکست خورده ای هم هست؟
1393/07/18 20:44:18.580
کد: 144689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

حسنا خانم شما هم اسفندی هستید ؟
1393/07/18 20:40:29.140
کد: 144676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

پست هاتون غمگین بودند . همین. جسارت کردم
1393/07/18 20:39:56.717
کد: 144674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دریا خانم مشکلی پیش اومده؟
1393/07/18 20:38:14.820
کد: 144669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خوشحالم بانوی قاصدک .
1393/07/18 20:37:50.377
کد: 144666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,617,216