خدمات تلفن همراه

پست های : Donya

Donya  

نه من معذرت میخوام دیگه توی این برنامه هم نمیام تاحرمت هانگه داشته بشه خدافظ
1393/07/01 22:11:37.123
کد: 106629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چی پریا؟
1393/07/01 22:06:54.220
کد: 106622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ببین اسمان جون من همون اول نوشتم که همه ی شمامثل داداشا واجیای من هستیداشتباه برداشت نکن لطفا من اهل این کارا نیستم
1393/07/01 22:06:08.887
کد: 106620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

شهرکردی هستم یک ساعت بیشترباهم فاصله نداریم یه عکس از خودت بفرست
1393/07/01 22:02:46.397
کد: 106615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

به قران ولی اگه خودموببینی فکرمیکنی۲۰سالمه کجایی هستی؟
1393/07/01 21:59:20.717
کد: 106606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ببخشیدنگفتم داداش.داداش یاسین شب خوش
1393/07/01 21:58:25.990
کد: 106604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

قربونت یاسین شب خوش
1393/07/01 21:57:00.827
کد: 106597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام مریم جون
1393/07/01 21:56:14.603
کد: 106594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تعجب کردی۱۴سالمه داداش؟ میگم یه عکس ازخودت بفرست ببینم داداشم چه طوریه ای بابا!
1393/07/01 21:55:55.393
کد: 106593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دیگه ۱۰سال زیادیه داداش
1393/07/01 21:51:35.950
کد: 106581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,235,062