خدمات تلفن همراه

پست های : رها تک

رها تک  

سلام دوستان خوبین
1399/04/29 03:02 57`
کد: 691481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام
1393/07/21 23:50:48.580
کد: 150817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را
که به ماسوا فکندي همه سايه‌ي هما را
دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين
به علي شناختم به خدا قسم خدا را
به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
چو علي گرفته باشد سر چشمه‌ي بقا را
مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را
برو اي گداي مسکين در خانه‌ي علي زن
که نگين پادشاهي دهد از کرم گدا را
بجز از علي که گويد به پسر که قاتل من
چو اسير تست اکنون به اسير کن مدارا
بجز از علي که آرد پسري ابوالعجائب
که علم کند به عالم شهداي کربلا را
چو به دوست عهد بندد ز ميان پاکبازان
چو علي که ميتواند که بسر برد وفا را
نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحيرم چه نامم شه ملک لافتي را
بدو چشم خون فشانم هله اي نسيم رحمت
که ز کوي او غباري به من آر توتيا را
به اميد آن که شايد برسد به خاک پايت
چه پيامها سپردم همه سوز دل صبا را
چو تويي قضاي گردان به دعاي مستمندان
که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را
چه زنم چوناي هردم ز نواي شوق او دم
که لسان غيب خوشتر بنوازد اين نوا را
«همه شب در اين اميدم که نسيم صبحگاهي
به پيام آشنائي بنوازد و آشنا را»
ز نواي مرغ يا حق بشنو که در دل شب
غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهريارا
1393/07/19 23:22:23.503
کد: 147304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

????هََــــــــیْ فِــــــــلٰانِــــیْ ✋

وَقْـــتِیْ رَفًـتِـیْ حَـتّـیْ فِــکْرِ بَـرگَشْــتَـمْ نَـــکُـنْ❗

⬅ دَر دُنْــیٰــاٰیْ ??مَــــــنْ??

هِیــچْ ↙آشــغٰالٓـیْ↘ بـٰازیـٰـاٰفـتْ نَمیــشّوَدْ……
1393/07/19 23:19:33.893
کد: 147292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

منم پشیمونم منظور آقا یاسین با منه شما به خودتون نگیرید بای دوستان شب خوش
1393/07/18 23:13:20.433
کد: 145314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تو رو خدا بس کنید یا الکی نیاد حرف بزنید بعد التماستون کنیم که بقیشو بگید
1393/07/18 23:09:41.067
کد: 145304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام آقا یاسین چرا واسه چی
1393/07/18 22:59:57.320
کد: 145292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بچه ها حلال کنید شب خوش
1393/07/18 22:59:33.370
کد: 145291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

حرفت کاملا درسته سارای جون
1393/07/18 22:57:23.140
کد: 145285
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

من برم تا منو نکردید تو گونی به بقیه هم پیشنهاد میکنم برن اوضاع خرابه
1393/07/18 22:44:15.210
کد: 145243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,607,529