خدمات تلفن همراه

پست های : النا

النا  

چ خبر بچه ها احوالتون
1393/07/11 19:55:33.930
کد: 126941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام بروبج
1393/07/11 19:53:06.040
کد: 126937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

فعلا برم شب اگه عمری بود برمیگردم :-*
1393/07/08 18:30:10.713
کد: 120651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام ای خداااااا
1393/07/08 18:26:58.807
کد: 120646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام سارای
1393/07/08 18:17:05.773
کد: 120625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

آهای باران..!
هر وقت قرار است بیایی...
خَبَرَم کن...
یه عالمه خاطره دارم که ...
زحمت شستنش را باید تو بِکشی....!!
1393/07/08 18:15:00.003
کد: 120618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

گوشه ای خیابان
انجا ک نیمکتی خالی از تنهاییست
کودکی نشسته
فال هایش را ب رخ ارزو هایش میکشد
کودکم مهر شد
فال هایت را بردارو برو
جای تو گوشه ی نیمکت است
دفتر نقاشیت را باز کن
درد هایت را بکش
فقر ارزوهایت
کودکم
اینجا پر از درد است
فال توپرازرنج است
1393/07/08 18:14:15.210
کد: 120615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

یعنی میشود یک شب خوابید
وصبح باخبر شد
غم هارا ازیک کناربه دار آویخته اند؟
که اگر اشکی هست
یا از عمق شادمانی دلی بی درداست
یا ازپس به هم رسیدن های دور
یا گریه کودکی
که دست بی حواسش، بادبادکی را بربادمیدهد
چقدرجای شادمانی های بی سبب در دل نسل ماخالی ست
1393/07/08 18:13:24.960
کد: 120611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اینجا من هستم!!
نیمکتی چوبی وچتری که بسته است...!
دلم تنگ نیست... تنها منتظر بارانم...
که قطره هایش بهانه ای باشد...برای نمناک بودن لحظه هایم... و...
اثبات بی گناهی چشمانم...!؟!
1393/07/08 18:12:29.673
کد: 120607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

زخمی بر پهلویم هست روزگار نمک می پاشد و من پیچ و تاب میخورم و همه گمان میکنند که من میرقصم. * دکتر علی شریعتی *
1393/07/08 18:11:22.590
کد: 120604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,239,551