خدمات تلفن همراه

پست های : چنار.


چنار.  

ایکاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم و تو اسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کن تا خوابت ببرد
شبتون بخیرعزیزان
1394/09/21 23:36:21.527
کد: 492168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

من که گفتم این بهار افسردنی است
من که گفتم این پرستو مردنی است
من که گفتم ای دل بی بند و بار
عشق یعنی رنج یعنی انتظار
آه عجب کاری به دستم داد دل
هم شکست و هم شکستم داد دل
1394/09/21 22:46:37.350
کد: 492149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

هیچگاه احساس کسى را دست کم نگرید….زیرا نمیدانید براى ابرازش به شما چه قدر شجاعت به خرج داده
1394/09/21 22:33:17.227
کد: 492145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ای باباامشب ماراببین
1394/09/21 22:20:05.080
کد: 492112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خداراشکرشبنم باهوشه الان میاددعواکمک
1394/09/21 22:17:03.210
کد: 492107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تاصبح بگی شبنم متوجه نمیشه
1394/09/21 22:14:38.500
کد: 492100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﮔﺎﻫـــﯽ …

ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ

ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽ ﻭﻗﺘــــﯽ ﺍﺯﺵ ﺩﻟﺨــــــﻮﺭی !
1394/09/21 22:13:10.127
کد: 492096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اونهای که پشت پرده هستین بیاین توجمع مالطفا
1394/09/21 22:08:27.727
کد: 492084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ای شیطون
1394/09/21 22:06:31.077
کد: 492078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خوبه میدونی
1394/09/21 22:04:51.803
کد: 492074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,241,693