خدمات تلفن همراه

پست های : يلدا

يلدا  

اخى الههههههى؟ خب بخندين ديگه.
1393/07/10 15:32:44.677
کد: 124420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

امروز هواى کاشمر خوب پاييزى شده.شما اب و هواى شهر و دلتوون چه جورياس؟
1393/07/10 15:29:14.567
کد: 124410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام سلام سلام!!!!!!
1393/07/10 15:26:25.280
کد: 124405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اومدن مهر برا مامان که تاسيرى نداشته اما خيلى ادم ياد خاطرات گزشته ميکنه مگه نه
1393/07/06 14:03:19.827
کد: 116758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خوبى اتنا جون ؟
1393/07/06 14:02:33.890
کد: 116756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام قاصدکى ها گل؟
1393/07/06 14:00:08.313
کد: 116750
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

من گوشيم شارژ نداره .به ناچار ميرم بزنم به شارژ.شب همتون پر ستاره خوب بخوابين.
1393/07/01 22:53:59.333
کد: 106731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خب سوال ديگه برام.
1393/07/01 22:51:34.150
کد: 106724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام خوش اومدى ساميه جون.
1393/07/01 22:50:31.173
کد: 106720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

کجاش سياسى بود داداش
1393/07/01 22:48:47.163
کد: 106714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,623,215