خدمات تلفن همراه

پست های : ٭★صبا★

٭★صبا★  

مدیربدجنس همه شب بخسرگفتن توتازه :#'( :#'( :#'( تاییدکن ای خداچرامدبرهمچین میکنه
1393/06/31 23:28:25.850
کد: 105131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

:#'( :#'( :#'بچهاقاصدکی مهشرین شبخووووووش
1393/06/31 23:20:19.023
کد: 105100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

:#'( :#'( :#'( :#'( :#'( :#'( :#'(
1393/06/31 23:08:53.107
کد: 105057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بچهامیخوام قاصدک روحذف کنم
1393/06/31 22:09:49.743
کد: 104797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

وجودمان گاهی چه گرم میشود ...
به یک دلخوشی کوچک...
به یک هستم ...
به یک کجایی ...؟
به یک خو بی ...؟
به یک حضور .....
به یک سلام
1393/06/31 20:13:22.870
کد: 104273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام شبنم مرسی ازداداش گلم لطف داره حتماعزیزم
1393/06/31 19:48:45.627
کد: 104179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام به همه شبنم مرسی حتما!!!ممنون ازداداش گل یکی یدونه خخخخ
1393/06/31 19:47:30.150
کد: 104175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

گاهی انقدردلم میگیرد که ازهمه دنیا خسته میشوم میخواهم همیشه بخوابم تاابدتنهانام خدامن رابیدارمیدارد:(
1393/06/31 19:35:59.643
کد: 104133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دلــــــــــــم آرامش میخواهد...
از آخر که نگاه کنی یعنی
" شما را
" یامهدی ادرکنی
1393/06/31 17:23:38.357
کد: 103807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,247,998