خدمات تلفن همراه

پست های : masoomeh

masoomeh  

سلام
روز بخیر
1394/07/30 11:16:29.093
کد: 448762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ...

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ...

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ
ﺷﺪﯼ ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ...

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ...

ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ...

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﯼ؛
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺎﮐﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺎﻫﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺣﯿﺎﺕ...
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎیی ﮐﻪ ﺧﺪﺍ میخندد....


"روزگـــــــــــارتان پُر خنـــــــــــــده❤
1394/07/30 11:16:10.247
کد: 448761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

شب خوش
1394/07/24 23:06:33.843
کد: 445055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دکتر الهی قمشه ای:

تاحالا دندونپزشکی رفتین؟؟؟
اول دکتر چند تا سوزن میزنه تو لثه تون،بعد اون مته رو میگیره دستش...
بعضی وقتا از شدت درد دسته های صندلی رو محکم فشار میدیم و اشک تو چشمامون جمع میشه...
چرا نمیزنین تو گوشش؟
چرا داد و هوار نمی کنید؟
این همه درد رو تحمل کردید،این همه سوزن و آمپول و مته و انبر و ...
خوب اعتراض کنید بهش!
چرا اعتراض نمی کنید؟
تازه کلی هم ازش تشکر میکنیم و میخوایم بیایم بیرون میگیم:آقای دکتر ببخشید وقت بعدی کی هستش؟!
نمی خوای خدا رو اندازه یه
"دندونپزشک
" قبول داشته باشی...؟؟
به دکتر اعتراض نمی کنیم چون می دونیم این درد فلسفه داره و منجر به بهبود میشه،میدونیم یه حکمتی داره،خوب خدا هم حکیمه...
اصلا قبلا هم به دکتر می گفتند حکیم...
یعنی کارهای او از روی حکمت است.
وقتی درد و رنجی رو تو زندگی ما فرستاد،ازش تشکر کنیم،بگیم نوبت بعدی کی هستش؟
رنج بعدی؟
به من بگو مدرک خدا رو قبول نداری؟؟؟
حتی قد یه
"دندون پزشک
"؟؟؟
یادت نره اون خیــلی وقته خداست...
1394/07/24 23:04:30.223
کد: 445053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

....
چرا همیشه گفته میشود . . .
«««« سکوت نشانه ی رضایت است »»»»
چرا نمی گویند :
نشانه ی دردیست عظیم ، که لب ها رابه هم دوخته است...!!!
چرا نمی گویند : نشانه ی ناتوانی گفتار ،از بیان سنگینی رفتار افراد است...!!!
چرا نمی گویند : نشانه ی دلی شکسته است که ،
نمیخواهد با باز شدن لب ها از همدیگر ،
صدای شکسته شدنش را نامحرمان متوجه شوند . . . ! ! ! ؟ ؟
پس سکوت همیشه نشانه ی رضایت نیست . . .
سکوت سر شار از ناگفتنیاست.....
1394/07/24 23:03:48.717
کد: 445052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺪﺍﺩ ﺳﻔﯿﺪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩ
ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ :
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﺩﯼ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﯼ !
ﯾﮏ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﻫﺎ ﺗﻮ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،
ﻣﺪﺍﺩ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﻣﺎﻩ ﮐﺸﯿﺪ
ﻣﻬﺘﺎﺏ ﮐﺸﯿﺪ
ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪ
ﺻﺒﺢ ﺗﻮﯼ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ
ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺭﻧﮕﯽ ﭘﺮ ﻧﺸﺪ .....
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ
1394/07/24 23:02:59.283
کد: 445050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

کسی داشت راه می رفت، پايش به سکه ای خورد.
فکر کرد سکه طلا است، نورکافی هم نبود،
کاغذی را آتش زد و گشت ببيند چی هست،
ديد يک دو ريالی است.
بعد ديد کاغذی که آتش زده، هزار تومانی بوده است.
گفت:
چی را برای چی آتش زدم!

واقعا اين زندگیِ غالب ما انسانها است.
ما يک چيزهای بزرگ را برای چيزهای بسيار کوچک آتش می زنيم.
و خودمان هم خبر نداريم!
1394/07/24 23:02:05.113
کد: 445049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

کسی داشت راه می رفت، پايش به سکه ای خورد.
فکر کرد سکه طلا است، نورکافی هم نبود،
کاغذی را آتش زد و گشت ببيند چی هست،
ديد يک دو ريالی است.
بعد ديد کاغذی که آتش زده، هزار تومانی بوده است.
گفت:
چی را برای چی آتش زدم!

واقعا اين زندگیِ غالب ما انسانها است.
ما يک چيزهای بزرگ را برای چيزهای بسيار کوچک آتش می زنيم.
و خودمان هم خبر نداريم!
1394/07/24 23:01:03.323
کد: 445048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

هرگز نگو دنیا ب من پشت کرده،
شاید تویی ک بر عکس نشسته ای...
1394/07/24 23:00:46.680
کد: 445046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام
شبتون بخیر
1394/07/24 22:59:34.417
کد: 445044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,227,957