خدمات تلفن همراه

پست های : ساره گلی

  

ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﻱ ﻛﻪ ﺷﺐ ﻋﺮﻭﺳﻴﻪ ﻋﺸﻘﺶ
ﻣﺴﺖ ﻛﺮﺩ،ﺭﻓﺖ ﺩﻡ ﺗﺎﻻﺭ
ﻋﺮﻭﺳﻲ ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﻧﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﻪ ...
ﺻﺒﺮ ﻛﺮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﻋﺮﻭﺱ
ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ،، ﺗﻮﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺮﻭﺱ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ .
.
.
.
.
.
.
.
.
. : ﺩﻳﺪ ﺍﺻﻦ ﺍﻭﻥ ﻧﻴﺴﺖ . ﺍﺳﮑﻞ ﺗﺎﻻﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻭﻣﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ...
ﻓﺎﻣﯿﻼﯼ ﺩﺍﻣﺎﺩﻡ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺚ ﺳﮓ ﺯﺩﻧﺶ
:|
ﻭﺍﻻ ﺣﻘﺸﻪ
1393/08/02 20:07:34.857
کد: 167782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

مرسی سارای و مسعود
1393/08/02 17:43:31.297
کد: 167495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

رمانتیک باشن
سارای اگه عیبی نداره از تو ل ا ی ن بفرس
1393/08/02 17:32:46.263
کد: 167489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تولد تی تی هم نیس.دارم تی تی رو صدا میکنم الان.
هم طنز هم عاطفی بیشتر احساساتی
1393/08/02 17:32:12.837
کد: 167487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تی تی
تی تی
تی تی
تی تی
زود باش
1393/08/02 17:31:05.327
کد: 167484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

علیک سلام
1393/08/02 17:30:43.000
کد: 167482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تی تی
1393/08/02 17:30:19.723
کد: 167480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تولد خودم نیس که
1393/08/02 17:30:02.853
کد: 167479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام کسی پیام تبریک تولد داره برام بذاره?
1393/08/02 17:15:30.837
کد: 167473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چالش سطل اسید
1393/08/01 20:55:25.843
کد: 166580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,621,927