خدمات تلفن همراه

پست های : هی روزگار

هی روزگار  

سلام
1394/04/27 13:40:44.890
کد: 380259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

فداى خودمون بشيم که اين زبون رو فهميديم
انصافا خارجيا چطورى ميخوان ياد بگيرن

ﻫﺎ = ﺑـﻠـﻪ
ﻫﺎ؟ = ﭼـﯽ؟
ﻫﺎ! = ﺗـﻌـﺠﺐ
ﻫﺎ = ﭼﻪ ﻣﯿﮕﯽ؟
ﻫﺎ = ﺗـﺎﯾﯿﺪ ﺣﺮﻑ
ﻫﺎ = ﺑـﺮﻭ ﺧﻮﺩﺗﯽ
ﻫﺎ = ﺧﻮﺷﻤﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪ
ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎ = ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ
ﻫﺎ = ﭼﯿﻪ ﻧﯿﮕﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
1393/06/15 10:22:04.843
کد: 71414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چون غریبم هیچ کس یارم نشد.هیچ لیلایی خریدارم نشد.هرکسی یک جورقلبم راشکست .طعنه برجانم زدو از من گذشت.هیچ کس چشم بردوچشم من ندوخت.هیچ قلبی بهر غمهایم نسوخت.غربت دنیاشکارم کرده است. پیش چشم خلق خارم کرده است.وای ازدنیاگناه من چه بود. غم وتنهایی سزای من نبود.
1393/06/09 20:13:28.840
کد: 62992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام.
1393/06/09 20:12:32.140
کد: 62990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سرباز: ميشه برم دوستمو که زخمى شده نجات بدم...
فرمانده: ارزش نداره، تا تو برى اون مرده...
ولى سرباز رفتو با جنازه دوستش برگشت...
فرمانده: ديدى گفتم ارزش نداره...
سرباز: چرا داشت...
وقتى رسيدم بالای سرش...
گفت:
ميدونستم که مياى رفيق..!
1393/06/03 18:03:33.693
کد: 51785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

همیشه فکر میکنی رفاقت و دوستی مال تو قصه هاست . غافل از این که .....
یکی از قصه ها قصه منو و توست رفیق .....
1393/06/03 17:55:22.510
کد: 51769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﮐﺎﺵ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ…
ﺁﻧــــﮕﺎﻩ ﺗﻤــــــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧــــﯽ ﺍَﻡ ﺭﺍ ﺍﻫـــﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻧــــــﯽ ﮐــِ؛
ﺗﻤــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍَﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ ﻣـــــَـــﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ .
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍَﻡ
"ﻣـــــــﺎﺩﺭ
1393/06/03 17:50:09.693
کد: 51748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دقت کردین وقتی تو خونه تنهایین، از شیر حموم گرفته تا یخ ساز یخچال دست به دست هم میدن تا بترسی؟؟؟
1393/06/02 08:42:58.387
کد: 50463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,632,915