خدمات تلفن همراه

پست های : نماز اول وقت

نماز اول وقت  

سال روز ولادت امیرالمؤمنین و سیدةنساء العالمین
1393/07/04 10:33:08.940
کد: 112062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نظر آیت‌الله وحید درباره وحدت شیعه و سنی
1393/07/03 13:35:37.950
کد: 109497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

حجةالاسلام میرزا محمدی؛ امروز معروف منکر شده و منکر معروف شده؛
1393/07/03 13:33:27.677
کد: 109492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

با حضورت ستاره ها گفتند
نور در خانه ی امام رضاست
کهکشان ها شبیه تسبیحی
دستِ دُردانه ی امام رضاست
**
مثل باران همیشه دستانت
رزق و روزی برای مردم داشت
برکت در مدینه بود از بس
چهره ات رنگ و بوی گندم داشت
**
زیر پایت همیشه جاری بود
موج در موج دشتی از دریا
به خدا با خداتر از موسی
بی عصا می گذشتی از دریا
**
با خداوند هم کلام شدی
علت بُهت خاص و عام شدی
«کودکی هایتان بزرگی بود»
در همان کودکی امام شدی
**
رزق و روزی شعر دست شماست
تا نفس هست زیر دِیْن توایم
تا جهان هست و تا نفس باقی است
ما فقط محو کاظمین توایم
**
من به لطف نگاهت ای باران
سوی مشهد زیاد می آیم
دست بر روی سینه هر بار از
سمت باب الجواد می آیم

شاعر:حمید رضا برقعی
1393/07/03 10:22:58.197
کد: 109081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بهش گفتم: امام زمان عج رو دوست داری؟

گفت: آره ! خیلی دوسش دارم

گفتم: امام زمان حجاب رو دوست داره یا نه؟

گفت: آره!

گفتم : پس چرا کاری که آقا دوست داره انجام نمیدی؟

گفت: خب چیزه!…. ولی دوست داشتن امام زمان عج به ظاهر نیست ، به دله

گفتم: از این حرف که میگن به ظاهر نیست ، به دله بدم میاد

گفت: چرا؟

براش یه مثال زدم:

گفتم: فرض کن یه نفر بهت خبر بده که شوهرت با یه دختر خانوم دوست شده و الان توی یه رستوران داره باهاش شام می خوره. تو هم سراسیمه میری و می بینی بله!!!! آقا نشسته و داره به دختره دل میده و قلوه می گیره.عصبانی میشی و بهش میگی: ای نامرد! بهم خیانت کردی؟

بعد شوهرت بلند میشه و بهت میگه : عزیزم! من فقط تو رو دوست دارم. بعد تو بهش میگی: اگه منو دوست داری این دختره کیه؟ چرا باهاش دوست شدی؟ چرا آوردیش رستوران؟ اونم بر می گرده میگه: عزیزم ظاهر رو نبین! مهم دلمه! دوست داشتن به دله…

دیدم حالتش عوض شده

بهش گفتم: تو این لحظه به شوهرت نمیگی: مرده شور دلت رو ببرن؟ تو نشستی با یه دختره عشقبازی می کنی بعد میگی من تو دلم تو رو دوست دارم؟ حرف شوهرت رو باور می کنی؟

گفت: معلومه که نه! دارم می بینم که خیانت می کنه ، چطور باور کنم؟ معلومه که دروغ میگه

گفتم: پس حجابت….

اشک تو چشاش جمع شده بود

روسری اش رو کشید جلو

با صدای لرزونش گفت: من جونم رو فدای امام زمانم می کنم ، حجاب که قابلش رو نداره

از فردا دیدم با چادر اومده

گفتم: با یه مانتو مناسب هم میشد حجاب رو رعایت کرد!

خندید و گفت: می دونم ! ولی امام زمانم چــــــادر رو بیشتر دوست داره

می گفت: احساس می کنم آقا داره بهم لبخنــــــــــد می زنه.
حالا اگه خوشت اومد کپی کن.....
آجرکم الله یا صاحب الزمان
1393/07/02 14:00:06.477
کد: 107236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻛﺴﻲ ﻧﭙﺮﺱ ؛
💫 ﺑﺎﺑﺎﺕ ﭼﺠﻮﺭﻱ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ؟
💫 ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﻧﭙﺮﺱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﻮﻥ
ﭼﻄﻮﺭﻱ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ؟
💫 ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﻭﺍﺳﻪ
ﺧﻮﺩﺵ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮﺩﺍﻥ
ﻧﭙﺮﺱ ؛ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ؟ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﻛﻤﻜﺶ
ﻛﻨﻲ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻤﻜﺶ ﻛﻦ
💫 ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻓﻘﻴﺮ ﻭ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻲ ﻧﭙﺮﺱ ؛ ﭘﻮﻝ
ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ؟ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯﺕ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ
ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ
💫 ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ
ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻧﭙﺮﺱ ؛ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺪﻳﻦ ؟ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﻮﺍﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﭽﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ
💫 ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻧﭙﺮﺱ ؛ﺁﺑﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ
ﻣﻴﻞ ﺩﺍﺭﻱ؟
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﻮﻥ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺍﺯﺵ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻛﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻴﮕﻦ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯﻱ
💫 ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﺩﻱ ﻧﭙﺮﺱ ؛ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﻮﺍﻩ ﻛﻪ
ﻫﻤﺴﺮﻱ ﭘﺎﮎ ﻭ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻧﺼﻴﺒﺶ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ
💫 ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻨﺪﺍﻧﺪﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ
ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻜﻦ ، ﺑﻘﻮﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ‏( ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ ﺑﻬﻢ
ﻧﺨﻨﺪﻳﻢ ‏)
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﭙﺴﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﺑﭙﺴﻨﺪ ، ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻲ ﭘﺴﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﭙﺴﻨﺪ
1393/07/01 22:21:16.733
کد: 106653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سوالات شیخ سنی عربستان در بیت الحرام از عالم شیعه ی ایرانی...
شیخ سنی:شما ایرانی هستید
عالم ایرانی:بله
شیخ سنی:شیعه هستید
عالم ایرانی:نه سنی هستم
شیخ سنی:باور نمیکنم
عالم ایرانی:هر طور مایلید
شیخ سنی:اگر راست میگویید خلیفه ی اول کیست؟
عالم ایرانی:ابوبکر رضی الله عنه
شیخ سنی:احسنت احسنت خلیفه ی دوم کیست؟
عالم ایرانی:عمر رضی الله عنه
شیخ سنی:احسنت احسنت خلیفه ی سوم کیست؟
عالم ایرانی:حضرت علی(ع)
شیخ سنی:خیر اشتباه گفتید عثمان بوده
عالم ایرانی:عثمان رو که مردم نخواستند و برکنار شد علی(ع) رو جایگزین کردند مگر غیر این بوده؟
شیخ سنی با عصبانیت:مردم چه کاره اند که خلیفه برکنار کنند؟
عالم ایرانی:مردم چه کاره اند که خلیفه تعیین کنند...
1393/06/31 18:25:23.667
کد: 103957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دانستنی های جنگ تحمیلی(اولین ها)
اولين ها

اولين گلوله اي كه از يك دستگاه تانك در جنگ ايران و عراق به سوي كشورمان شليك شد توسط ملك حسين، پادشاه وقت اردن انجام گرفت.

اولين عمليات منظم رزمندگان اسلام، عمليات «امام مهدي عليه السلام» در تاريخ 26/12/1359 در منطقه غرب سوسنگرد انجام شد.

اولين ايستگاههاي صلواتي جبهه ها در شهر بستان (پس از آزادسازي) راه اندازي شد.

اولين عمليات نيروي هوايي ارتش، تنها به دشمن، در بعداز ظهر 31 شهريور ماه 1359 صورت گرفت كه صدمات جبران ناپذيري به 2 پايگاه مهم هوايي عراق به نامهاي «الرشيد» و «شعبيه» وارد نمود.

اولين عمليات نيروي دريايي ارتش در هفتم آذر ماه 1359 انجام شد.

اولين حضور مقام معظم رهبري در جنگ تحميلي در اواخر سال 1359 صورت گرفت و تا يكي دو ماه از ابتداي سال 1360 ادامه يافت.

اولين موشك ايران براي مقابله به مثل در ساعت 2:40 بامداد 21 اسفند 1362 به سوي شهر كركوك در عراق و سپس از 23 اسفند تا 25 خرداد سال 1364، تعداد 12 موشك به شهر بغداد پرتاپ شد.

اولين عمليات آبي خاكي دلاور مردان غيور اسلام با نام «خيبر» در سوم اسفند ماه 1362 در منطقه هور در جزاير مجنون انجام گرديد.

اولين عمليات دريايي سپاه پاسداران در خليج فارس، با نام كربلاي 3 در شهريور ماه 1365 انجام شد.

اولين عمليات بيرون راندن دشمن تا نقطه مرزي، عملياتي به نام «طريق القدس» بود كه در 30 دقيقه بامداد روز يكشنبه هشتم آذر ماه 1360 صورت گرفت و نيروهاي دشمن تا نقطه مرزي تنگه چزابه به عقب رانده شدند و شهر بستان نيز آزاد شد.

اولين بار در عمليات رمضان، جنگ به داخل خاك عراق كشيده شد.

اولين حمله موشكي رژيم متجاوز عراق عليه شهرهاي كشورمان، در تاريخ 16 مهر ماه 1359 با شليك 3 فروند موشك به شهر مقاوم دزفول آغاز شد.

اولين خودروهاي پدافند شيميايي توسط جهادگردان جهادسازندگي اصفهان، به منظور مقابله با بمب هاي شيميايي طراحي و ساخته شد.

اولين كشوري كه از نخستين روزهاي جنگ به طور رسمي از عراق حمايت كرد اردن بود.

اولين گردان از روحانيون و طلاب حوزه عليه قم در سومين روز تجاوز دشمن بعثي عراق، توسط دفتر تبليغات حوزه علميه، به جبهه اعزام شد.

اولين شهر عراق كه به تصرف نيروهاي ايران در آمد، شهر پنجوين بود.

اولين پيروزي عظيم ايران در جنگ، عمليات ثامن الائمه عليه السلام است كه در تاريخ 5/7/1360 و با حضور لشكر 77 پياده ارتش و نيروهاي سپاه و بسيج مردمي در شمال آبادان و شرق رود كارون اجرا گرديد و محاصره آبادان به كلي درهم شكست.

اولين قرارگاه مشترك ارتش و سپاه در عمليات طريق القدس، توسط شهيد حسن باقري بنيان نهاده شد كه خود فرماندهي آنرا به عهده داشت.

اولين گزارشگر صدا و سيما كه در دوران دفاع مقدس به شهادت رسيد، شهيد علي اصغر رهبر بود.

اولين فرمانده اسير دفاع مقدس، فرمانده شجاع پاسداران سوسنگرد به نام «حبيب شريفي» بود.

اولين شاعر شهيد دفاع مقدس، حسين ارسلان متخلص به «رخشا» بود كه در تاريخ 20 آذر ماه سال 1364 در هور الهويزه به شهادت رسيد.

اولين روحاني مفقود الاثر دوران دفاع مقدس، حجت الاسلام احمد ظريفيان بود.

اولين خلبان شهيد دوران دفاع مقدس، شهيد فيروز حسني بود.

اولين شهري كه به صورت گسترده، قرباني سلاحهاي شيميايي شد، شهر سردشت استان آذربايجان غربي بود كه در روز هفتم تير ماه سال 1362 مورد تهاجم قرار گرفت.

اولين فرمانده لشكر شهيد دوران دفاع مقدس، حاج ابراهيم همت فرمانده لشكر 27 محمد رسول الله بود كه در اسفند ماه سال 1362 در جزيره جنوبي مجنون به شهادت رسيد.

اولين عمليات چريكي توسط شهيد دكتر مصطفي چمران، بر عليه تانك‌هاي دشمن كه تا چند كيلومتري اهواز پيشروي كرده بودند، فرماندهي شد.

اولين شهيد مجلس شوراي اسلامي در دوران دفاع مقدس، سردار شهيد دكتر مصطفي چمران نماينده محترم مردم تهران بود.

اولين لشكر سپاه پاسداران، لشكر 14 امام حسين عليه السلام است كه به فرماندهي سردار شهيد حاج حسين خرازي و با ابلاغ ستاد عمليات جنوب، رسماً تشكيل گرديد
1393/06/31 17:02:10.570
کد: 103798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : مذهبی

صدبار گفته بودی : سارا پدر ندارد
از آسمان هفتم اصلا
" خبر ندارد

سارا نگاه خیسش بر آسمان نشسته 
بر شیشه ها نوشته سارا که پر ندارد!

هر روز گفته با خود: بابای من می آید 
بـابا پریـده اما سارا خبـر ندارد

بر دفترش نوشتی:بابات مرده سارا 
او گفت جمله تو ربطی به پـر ندارد!


"بابای مــُرده
"را او
"بابای مَــرده  خوانده
آخر کلاس اول زیر و زبر ندارد؟!!

بابا پریده امشب باور نکرده سارا 
بابای او کجا و مردی که سر ندارد؟

هفته دفاع مقدس
گرامی باد
1393/06/30 23:20:50.010
کد: 101360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : خانه و خانواده

یادمان باشد که محبت....

1)یادمان باشد که محبت‎های رفتاری، جایگزین محبت‎های گفتاری نمی‎شود وبه عنوان نمونه اگر به همسرمان محبت رفتاری فراوان داشته باشیم جای اظهار محبت کلامی و دوستت دارم را نمی‎گیرد.

2)یادمان باشد که نیاز به محبت، نیاز مردان و زنان است واگرچه نیازهای عاطفی در زنان شدت بیشتری دارد ولی مردان نیز به محبت نیاز دارند.

3) یادمان باشد اولین شرط محبت آن  است که کسی را اذیت نکنیم. با خود بگوییم که چه اذیتی از ناحیه‎ی من متوجه دیگری است، آن را به طور جدی ترک کنیم که این بزرگترین محبت درحق اوست.

4) یادمان باشد که یکی از راه‎های بسیار تأثیرگذار در ابراز محبت، نوشتن نامه‎ای است که در آن از طرف مقابل، عذرخواهی یا تشکر می‎کنیم و به او اطمینان می‎دهیم که دوستش داریم.نوشتن نامه را جدی بگیرید.

5) یادمان باشد که اظهار محبت را باید به طور پیوسته و روزانه، در برنامه‎ی زندگی‎مان قرار دهیم . با خود بگوییم که شاید او فراموش کرده است که دوستش داریم.

6)یادمان باشد که بسیاری از ناهنجاری‎های رفتاری، ریشه در کمبود محبت و احساس خلاء عاطفی دارند. والدینی که به فرزندان خود اظهار محبت می‎کنند، از بسیاری از خطاهای او پیشگیری می‎کنند.

7) یادمان باشد پدرانی که به فرزند دخترشان اظهار محبت می‎کنند و او را از این جهت اشباع و سیراب می‎سازند، تا حد بسیار زیادی از ارتباط نادرست دخترشان با جنس مخالف پیشگیری می‎کنند.

8)یادمان باشد که اگر ما با نیت‎های پاک و مثبت‎مان به اعضای خانواده اظهار محبت نکنیم، کسانی هستند که با نیت‎های ناپاک و آلوده‎ی خود از سر دوستی و محبت در می‎آیند.

9)یادمان باشد که به مناسبت‎های مختلف، به یکدیگر هدیه بدهیم و دنبال بهانه‎ای برای این کار باشیم. چرا که همیشه بوی عطر به دست کسی که به شما گلی هدیه می‎کند می‎ماند.

10)یادمان باشد وقتی به کسی محبت می‎کنیم، آن را کوچک بشماریم و فراموش کنیم و در  ذهن‎مان بزرگ نیاید و در نقطه‎ی مقابل محبت‎های دیگران را پیوسته به خود یادآوری کنیم، آن را به زبان بیاوریم و در ذهن‎مان بزرگ بپنداریم.

11)یادمان باشد اگرچه محبت به دیگران سبب محبوبیت انسان می‎شود، اما کسانی که بابت محبت‎هایشان منت می‎گذارند یا توقع جبران و تشکر دارند از این محبوبیت بی‎بهره می‎شوند.

12)یادمان باشد که عشق و محبت‎مان به دیگران مشروط نباشد. به کودک‎تان نگویید که اگر این کار را انجام دهی یا ترک کنی دوستت دارم. به او بگویید در هر شرایطی دوستش دارید ولی از رفتار نادرستش، ناراحت و رنجیده‎خاطر هستید.

13) یادمان باشد که تمام محبت‎مان را روی یک شخص خاص متمرکز نکنیم، چرا که این کار سبب وابستگی و بدنبال آن آسیب عاطفی می‎شود. به جای آنکه فقط با یک نفر دوست باشیم. و محبت‎‎تان را به او سرازیر کنیم، عاطفه‎تان را گسترش دهیم و دوستان بیشتری داشته باشیم.

14)یادمان باشد که محبت به دیگران الزاماً به معنای ایجاد ارتباط و صمیمیت نیست. ما با کسی که رفتارهای غلط دارد نباید دوستی و صمیمیت داشته باشیم، ولی از سر محبت به او  باید تذکر ‎دهیم، او را کمک ‎کنیم و عاشقانه برایش دعا ‎کنیم.

15) یادمان باشد که در محبت به دیگران، اولویت‎ها را رعایت کنیم. قطعاً پدر و مادر، همسر، فرزند و خواهر و برادر، اولویت بالاتری برای محبت کردن نسبت به فامیل و دوست و همسایه دارند.

16)یادمان باشد که دلسوزی‎ها و محبت‎های بی‎جا می‎تواند زمینه‎ی فساد و تباهی طرف مقابل را فراهم کند. والدینی که هرگز به فرزند خود نه نمی‎گویند و گمان می‎کنند که برای محبت کردن به فرزندشان باید کاملاً در خدمت او باشند و توقعاتش را اجابت کنند به بیراهه می‎روند.

17)یادمان باشد که نیاز به محبت مربوط به دوران خاصی نیست. والدینی که فقط در دوران نوزادی و کودکی به فرزندشان محبت می‎کنند و یا همسرانی که صرفاً در دوران عقد و نامزدی اهل مهرورزی هستند، از این موضوع غافلند.

18)یادمان باشد که وقتی به دیگران محبت می‎کنیم در واقع به خود محبت کرده‎ایم و بازتاب مثبت آن را حتماً در زندگی خود تجربه می‎کنیم. اگرچه شاید الزاماً این بازتاب را از همان شخصی که به او محبت کرده‎ایم نبینیم. 

1393/06/30 15:29:54.473
کد: 100613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,606,729