خدمات تلفن همراه

پست های : سامیه

سامیه  

من برم میام حال همتونو خراب میکنم فقط دعاکنید هیچی نشه خدانگهدارتون
1393/07/25 23:27:25.340
کد: 157725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

وقتی اسمش عکسش توگوشیمه چیکارکنم
1393/07/25 23:25:55.647
کد: 157721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بچها هرچی فک میکنم میبینم بخدانمیتونم زندگی واسم سخته
1393/07/25 23:22:54.253
کد: 157717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

امشب شب اخره....بخدادیگه نیستم
1393/07/25 23:21:00.993
کد: 157711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نه خوب نیستم
1393/07/25 23:19:42.730
کد: 157706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام
1393/07/25 23:17:47.610
کد: 157701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بچهاحلالم کنید دوستون دارم خدانگهدارتون
1393/07/25 15:48:34.180
کد: 156561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

پریابخاطراینکه من تواین7سال خوش بودم زندگیمو ازم گرفتن قسم میخورم اون دنیاجلو پدرومادرشو میگیرم هیجوقت حلالشون نمیکنم اونابودن که بدبختم کردن
1393/07/25 15:46:23.613
کد: 156554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ممنون فاطیمای گلم.درک نمیکنید چقدربرام سخته خیلی.....
1393/07/25 15:42:42.200
کد: 156546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,244,019