خدمات تلفن همراه

پست های : tasnim

  

ولی شکر ....
1393/06/24 19:40:34.770
کد: 86400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام اتنا جون خوبی گلم
ما که بدک نیستیم شکر ولی
1393/06/24 19:31:42.863
کد: 86378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام
1393/06/24 19:28:33.500
کد: 86368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

او هم خیانت کرد.
همانی که مدام میگفت دوست دارم....
نگــــــاهـم کـــرد،،
ارام و بــــی صـــــــــــــدا..
نگــاهی پــــر زخواهـــــش
نگــــاهی خــــیس و غـــــــــــــــمبار،،
ولـــــی افســـــوس!!!!!!!!!
نگاهــــش بــرای مانــدنم نبــود،،
التمـــاسی بود بــــرای رفــــتنم،،!!!!!
1393/06/24 19:28:23.973
کد: 86367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


"ﺁﺩﻣﻬﺎ
"ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ

ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺕ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺕ،

ﺁﻥ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺕ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺁﻥ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺠﺮﺑه ای ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻔﺮ.

ﮔﺎﻫﻲ
"ﺗﻠﺦ
"
ﮔﺎﻫﻲ
"ﺷﻴﺮﻳﻦ
"

ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ
"ﻟﺒﺨﻨﺪ
" ﻣﻲ ﺯﻧﻲ
ﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﺯ
"لبانت
" ﺑﺮﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ

ﺍﻣﺎ ﺗﻮ .....ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ..
ﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻳﺖ.. ﺣﺘﻲ

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺕ ﺑﺪﺍﻧﺪ

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ؛ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭ ﻫﺮﺭﻭﺯ
ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺪﻥ
ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺥ ﺑﺪﻫﺪ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺪﺍﻧﻲ


"ﺁﻣﺪﻥ
" ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺑﻠﺪﻧﺪ
ﺍﻳﻦ
"ماﻧﺪﻥ
" ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ
" ﻫﻨﺮ
"ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫد
1393/06/24 19:24:29.793
کد: 86357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دلـم ذره ای مــــردن میخواهد...

فقــــط میخواهـم ببینــم...

مـــــن اگر نباشــــم...

چــــه میــشود...؟!
1393/06/24 19:22:34.937
کد: 86354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تیـغ روزگــــــار . . .

شاهـرَگـــــــــ
"کلامَمـــــــــ
" راچـُـنان بریــــــده

کـه سکوتَمـــــــ
"بَنـــــد
" نمی آیـــــــد .!
1393/06/24 19:22:11.593
کد: 86352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

به سلامتی اونیکه فکر میکنیم فراموشش کردیم
اما یه شب که خوابشو میبینیم کل روز پکریم
1393/06/24 19:21:14.713
کد: 86350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ . . .
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ …
ﺗﺎ ﻛﺠﺎﻳﺶ ﺭﺍﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ . . .
1393/06/24 19:20:15.283
کد: 86346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اونائی که به حرفهای بی ادبی علاقه دارن این پیام رو بخونن+18
..
.

.
.
نیت سرشماری شماست ، وگرنه ما که حرف بی ادبی نمیزنیم !!!!!
1393/06/24 19:19:35.073
کد: 86344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,619,670