خدمات تلفن همراه

پست های : mr.khas

  

بای دوستان روز خوش
1393/06/29 14:51:12.873
کد: 97637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

مداد رنگی ها مشغول بودند به جز مداد سفید
هیچکس به او کار نمیداد
همه میگفتند :
تو به هیچ دردی نمیخوری.
یک شب که مداد رنگی ها تو سیاهی شب گم شده بودند ،
مداد سفید تا صبح
ماه کشید
مهتاب کشید
و آنقدر
ستاره کشید که
کوچک و کوچکتر شد
صبح توی جعبه مداد رنگی
جای خالی او با هیچ رنگی پر نشد .....
به یاد هم باشیم شاید فردا ما هم نباشیم .....
1393/06/29 14:46:34.787
کد: 97613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

یِه پٰاکَتْ سیگٰارْ و فَنْدَکْ بِه دَسْتَم!!!

+یِه مَغْزِ بیمٰارْ و قَسَم بِه نَسْلَم↭
  
+خٰاطِرٰاتِ خُوبَم هِه هَمِه پٰاکْ شُدِه!!!
  
+خَبَرے اَزْ مَرْدے نیسْت نٰامَرْدے مُد شُدِه!
1393/06/29 14:46:29.477
کد: 97611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

فدا مدا داش یاسین خیلی دوست دارم بیام ولی مشغله کاریه دیگه چ میشه کرد
1393/06/29 14:45:34.800
کد: 97604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

فدا داش یاسین قربونت والا این روزا بد مشغولم سر کارم دست تنهام ولی هر وقت کنم سر میزنم الانم بعد از 2ماه امدم
1393/06/29 14:39:29.587
کد: 97578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بای دوستان
1393/06/29 14:35:25.433
کد: 97563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

لب بازیت با دیگران نوش جانت ...
ولی ...
روزی عاشق می شوی !!!
دردت می شود , هم خوابی عشقت با دیگری ....
1393/06/29 14:30:25.710
کد: 97542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام داش یاسین احوالت
1393/06/29 14:28:09.687
کد: 97534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام ظهر همگی ب خیر
1393/06/29 14:27:04.687
کد: 97528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

◆☜خِـــْـیلیــْـا دُوسْ دارَن بـــْـا مـــــْا بـــاشَــن☞◆

♣اَمّـــــــــــــــــــــــــــــا♣

◆☜زُودِه... اِنـــــقَـــدْ بـــــــالــــــا بـــاشَـــن☞◆
Baleeee...
1393/06/29 14:25:04.890
کد: 97522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,229,629