خدمات تلفن همراه

پست های : Masoud.R

Masoud.R  

سلام
1393/09/22 18:45:14.483
کد: 213562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام دوستان
1393/09/22 13:21:20.987
کد: 213474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام دوستان
1393/09/22 13:20:12.113
کد: 213473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تمام دکتر ها جوابم کردند...
عجب سرطان بدخیمی ست، دوست داشتنت...
1393/08/29 15:29:16.697
کد: 197910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

آهاي
"دخترخانوم
". . .
دختر خانومي ڪه میگي با چند تا پسر دوستي و بہ این ڪارت افتخار میڪني . .
دختر خانومي ڪه بہ اتو زدن و شماره گرفتن افتخار میڪني . . .
دختر خانومي ڪه چپ چپ نگاه ڪردن یہ پسرو میري واسہ . . .
دوستات تعریف میڪني و دلت خوشہ ڪه دوستات بہ تو حسودیشون شده . . .
دختر خانومي ڪه میگي از این سر خیابون تا . . .
اون سر خیابون . . .
برات صف ڪشیدن وڪیف میڪني . . .
بعله با شمام خوشحال نباش عزیزم جنس ارزون . . .

"زیاد مشتري داره
". . .
1393/08/28 23:56:07.130
کد: 197591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام کسی نیس؟
1393/08/28 13:19:59.893
کد: 196410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام مدیر ممنون از نخسه جدید
اما یکی مثه من چون وایرلس ندارمو نتم ضعیفه نمیتونیم استفاده کنیم
ی فکری کن
1393/08/27 20:29:10.870
کد: 195834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام
1393/08/27 19:45:17.120
کد: 195780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام
1393/08/26 17:04:27.773
کد: 194579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام

1393/08/26 16:29:42.410
کد: 194572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,232,972