خدمات تلفن همراه

پست های : fereshte81

  

چون مخوام این برنامرو از گوشیم پاک کنم......
1393/05/13 12:07:09.327
کد: 30588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خداحافظ برای همیشه
1393/05/13 11:19:38.480
کد: 30540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چلا اخه؟؟؟
1393/05/13 05:02:02.450
کد: 30475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

باران قشنگتره یا فرشته؟؟؟
1393/05/13 03:05:16.237
کد: 30460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


نصف شبی یارو زنگ زده میگه شما؟؟؟ گفتم ببخشید گوشیمو اشتباه برداشتم :|
1393/05/13 02:04:28.660
کد: 30450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


سه تا میمون از باغ وحش فرار میکنن اولیش میره افریقا دومیش میره هند سومیش هم داره این پیام رو میخونه.....................................
1393/05/13 01:56:43.130
کد: 30448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


زندگى به من دو چیز اموخت که الان یادم نیست چى بود.....
1393/05/13 01:55:03.427
کد: 30447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


رفیق، از داشتهات مایه بزار نه از عقدهات
1393/05/13 01:52:58.870
کد: 30446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


دنیا اگه مردونگی سرش می شد اسمش دخترونه نبود :|
1393/05/13 01:49:22.980
کد: 30445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


دلم میخواد تاب بازی کنم میشه بیام تو مخت اخه شنیدم تاب داره.
1393/05/13 01:46:57.460
کد: 30443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,600,962