خدمات تلفن همراه

پست های : MaSoud,r

MaSoud,r  

سیلام...
1393/05/30 20:37:44.063
کد: 47709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام بر همگی
1393/05/28 22:29:27.057
کد: 45177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نه ددم ما ماله استان فارسیم
1393/05/27 22:02:17.707
کد: 44026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

باید دم در قاصدک تلبلو بزنن به آبودان خوش امدید
همه ابادانین
1393/05/27 21:47:54.903
کد: 44001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ینی اگه دستم به مدیر تالار میرسید ی چهار لیتری بنزین میاورم با کبریت
میریختم رو

اتیش بعد اون سیب زمینایی که پخته بود رو میدادم به مدیر تالار میگفتم خو عزیزوم زودتر این پستارو تایید کن...قوبونت برم!
1393/05/27 20:57:50.520
کد: 43964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نوشت :سلام نفسم….!
در حالی که تازه بهم شب بخیر گفته بود.
چه اشتباه تلخی!!!!!!!
1393/05/27 20:50:43.470
کد: 43953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام بررم,سلام عمروم,سلام نفسوم,سلام جیگروم,سلام روود,سلام عشقوم,سلام جونوم
بخدا عباس پستتو ندیدم که سلام کردی وگرنه وظیفه من بود سلام کنم
بعدشم ی ادامسی بعضی وقتا ته کفشت میچسپه ها من زیر همون ادامسه بودم پستتو ندیدم
1393/05/27 20:34:41.777
کد: 43933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

با سیگارکشیدن کسی مرد نشد

ولی با دیدن نامردی ها خیلی ها سیگاری شدن
1393/05/27 20:20:11.163
کد: 43922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تو این مدتی که سیستم قاصدک بهم ریخته بود رفتم یکم با خانوادم حرف زدم
ادمای خوبی بنظر میرسن
1393/05/27 16:32:10.333
کد: 43600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تمام مزرعه را مترسکها خوردند
بیچاره کلاغ ها که زیر بار تهمت سیاه شدند!
1393/05/27 16:26:33.780
کد: 43594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,237,135