خدمات تلفن همراه

پست های : ♡ARAMESH♡

  

عکس قبلی خودش نبود که سولی جون...
1393/06/17 22:33:45.630
کد: 74472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

عادت ندارم سلام کنم....
اگه بی مقدمه اومدم ناراحت نشین...:-)
1393/06/17 22:33:21.157
کد: 74469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

آجی معصومه عکس آرام خودشه...
1393/06/17 22:28:47.653
کد: 74449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اینم عکس واسه نیوشا جان...
1393/06/09 23:13:15.837
کد: 63387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

عیب نداره ...
عیب ندآره که
" تـــنـــهـــایـــی
"...
عیب نداره که شبآ بدون

" شــب بــخــیــر عــشــقــت
" می خوآبی ...
عیب ندآره که جمله ی
"دوســتــت دارم
" رو نمیشنوی ...
عیب ندآره که دلش هیچوقت برآت
" تــنــگ
" نمیشه ...
عیب ندآره ،
" خــدا بــزرگــه
"
تو فقط طآقَت بیآر....
همین !
1393/06/09 14:51:25.457
کد: 62435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بـراے دُخـتـَـرم آرزوے خــوشــبـخـتـے مــے‌کــنــم،

مــادرم هــم بـــراے مـَـن آرزوے خــوشبـخـتے کــرده بود،

و مـــادرش هــم بـــرای ِ مــادرم...
نـــا امیــد نیـــستــم!

یــکــ روز عــاقـبتـــــ ...

دُختـــرے از نـسـل ِ مـــا خـــوشبــخـتــــ خـــواهــد شُـــد...!!!
1393/06/09 14:50:32.227
کد: 62433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

+گاهـ ـــی ﻭﻗﺘـــــﻬﺎ...ﭼـﻪ ﺳــــﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭسـ ـــﮏ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ...ﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ!ﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!ﻓﻘﻂ ﺳﮑـ ـــﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴــﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻟﻤـ‌ ــــﺎﻥچـه ﻣﯿﮕـﺬﺭﺩ...
1393/06/09 14:50:12.770
کد: 62432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

همیشه هم قافیه بوده اند، “ســ ـ ـیب” و “فریـ ـ ـب”!

همانند سیبی که آدم و حوا را فریب داد و حالـــا هم میگوییم

“سیــــــــ ــب”

و دوربین های عکاسی را فریب میدهیمـــ

تا پنهان کنیم اندوهمان را پشت این لبخند مان
1393/06/09 14:49:52.357
کد: 62430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دوسـت دارم یـڪ شبــﮧ، هفتــاد سـال پیـــر شـوم
در ڪنــار خیـابــانی بـایستـــم . . .
تـــو مـرا بـی آنڪــﮧ بـشنــاسی ، از ازدحـام تــلخ خـیـــابـان عبــور دهــے . . .
هفتـــاد ســال پیـــر شـدن یــک شبـــﮧ
بـه حـس گـــــرمــی دسـتـ های تـــو
هنــگامـی کـه مرا عبــور میـدهـی بــی آنـڪـﮧ بـشنــاســی،
مــے ارزد..
1393/06/09 14:49:06.787
کد: 62427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

حس خوب یعنی لبخند زدن به همه
1393/06/08 22:20:25.073
کد: 61607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,240,351