خدمات تلفن همراه

پست های : Aram

  

تمام زندگی ام درد میکند .....
1393/05/20 18:29:26.397
کد: 37009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 14 - مناجات با خدا

خدایا مواظب عشقم باش....
1393/04/21 05:16:19.273
کد: 18443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خسته ام از زندگی که آرامشی ندارد..
1393/04/16 21:38:55.230
کد: 16983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دلم برای بهانه ی همیشگی گریست .....
بگذار بگرید تا بداند که همیشه اون چیزی که خواست نیست....
1393/04/16 21:38:10.870
کد: 16982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بگو آمین..
1393/04/12 01:51:02.320
کد: 15038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

حضورم را از صفحه ی دلت تیک بزن؛:
"
من حاضرم !!!!!

حتی تمام این روزهایی که غایبی...
.
1393/04/12 01:31:31.920
کد: 15020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

هیس!!!!!!!!

ساکت آهسته بیایید..
آهسته بروید ......


اینجا همه وجدان ها خوابند ؛
"
1393/04/12 01:26:30.477
کد: 15018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بچه ها چرا منو لایک نمیکنید تعداد لایک هام کمه...
1393/04/10 11:14:59.433
کد: 14026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

روی هر پله ای که باشی
خدا یک پله بالاتر است
نه به ایم خاطر که خداست نه....بخاطری که دستت را بگیرد.
1393/04/10 00:38:51.620
کد: 13976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خودکار بیک میخری 100تومن
لاک غلط گیر 800تومن
تو این دنیا اگر رو کاغذهم اشتباه کنی برات گرون تمام میشه .
پس دقت کن .
1393/04/10 00:36:28.847
کد: 13975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,628,700