خدمات تلفن همراه

پست های : ایلیا

ایلیا  

کاش بچه‌ها یه خورده فعالتر بودن
1393/11/01 23:04:50.027
کد: 237951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ترازو دو کفه دارد
در یکی متاع میگذارند
و در دیگری شاخص سنجش را
من خودم را با “تو” میسنجم
“تو” اکنون در چه حالی ؟
بگو تا من نیز آنگونه باشم
من تراز میشوم به شاخصِ بودن “تو”...
1393/11/01 22:29:49.657
کد: 237922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

میبندم و باز میکنی
من “دل” را به مهرت ، تو “من” را از سرت !
1393/11/01 22:23:27.470
کد: 237919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام شبتون بخیر
1393/11/01 22:18:14.170
کد: 237913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دلم برای لمس نگاهت سخت دلتنگی میکند ، به کدامین بهانه حواسش را پرت کنم !
1393/10/30 16:53:50.607
کد: 237277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بیزارم از هر دردی که درمانش.زمان. است.
زمانی که دق میدهد تا بگذرد...
1393/10/26 22:15:22.750
کد: 235537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام شبتون بخیر
1393/10/26 22:13:09.683
کد: 235536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بیزارم از هر دردی که درمانش.زمان. است.
زمانی که دق میدهد تا بگذرد...
1393/10/25 21:28:55.173
کد: 234305
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

امشب هیچی نمی خواهم!
نه آغوشت را...نه نوازش عاشقانه ات را...
نه بوسه های شیرینت را...
فقط بیا
می خواهم تا سحر به چشمان زیبایت خیره بمانم..
همین کافیست..برای آرامش قلب بی قرارم
تو فقط بیا
1393/10/23 22:40:21.530
کد: 233452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

آدم = آه + دم
خوبه مراقب دم بدی و آه ی که از نفس مون در میاد باشیم !!!
1393/10/13 22:36:05.830
کد: 225695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,615,861