خدمات تلفن همراه

پست های : maedeh

  

در کربلا حسین «ح س ی ن» شد.
برای خدا...
برای دین...
برای ما
آری برای ما...!!
که اگر چنین نمی کرد هرگز کسی راه به خدا نمی برد...
1393/08/14 12:06:38.947
کد: 179418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

♖پِـسَــــــــرِخــــوب.. ♖
نـَـــــــــــکُـــــنْ↝◆
بِــــــــــــــم↝◆
نِگــــــــا↝◆
نَـه مــا▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
عِـــــــینِ↝◆
تـــــــویـــیم و↝◆
نَــــه تــــــــــــو↝◆
♖عِـــــینِ مــــــــــا.. ♖
1393/08/14 12:05:53.347
کد: 179417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

♠↓✻`°•ﯾــــــہ بیـــــماری°
× لاعــــــلاج دارمــــــ
ﻫﺮکیـــــــو ﻣــــﯿﺒﯿﻨﻢ ﻓـــــﮑﺮ
ﻣﯿــــکنمـــــ آدﻣـــــــــہ✻↑♠:°


1393/08/14 12:04:54.967
کد: 179416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دلخوشیمان شده گوشی☎
حرفهایمان شده پست✉
دلداریمان شده لایک
نظرمان شده کامنتCm
صورتهایمان کاردستی جراح☜☺
قلبها مجازی☜
افکار ها همه دنبال خیانت♀♂
این وسط دنبال عشق پاک و حقیقى هستیم♥
1393/08/14 12:04:25.487
کد: 179415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

به چـــــــه بـــــهانه اي مي خـــــــواهی، من را فرامــــــوش کني...؟
آن هم، درســــت زمانـــي که
مـــــن...
با هر بهانـــــه اي تــــو را به يــــاد مي آورم...!
1393/08/14 12:03:59.670
کد: 179414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


"مـــــــَـــــرگ
"

کــــه
خــــَــــبـــر نــِــــمـیـــــکــُـــــنــه . . .

ٌ یـــــهــــو

دیــــــدے

دیـــــگــــِـــه

نیستم
1393/08/14 12:03:12.377
کد: 179413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

عزيـــــزم فراق يعنی:
"دوری
" دوری يعنی:
" دلتنگــــــــــی
" دلتنگی يعنی:
"تـــــــو
" تو يعنی: همه ی
"دنيـــــــــــــای
" من♥
1393/08/14 12:01:35.020
کد: 179412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

✘کــــــــــــــشش ندارم
"خــــــــــــــوب
"بودنــــــــــــــمو به کـــــــــــــسی اثــــــــــــــبات کــــــــــــــنم...
ترجــــــــــــــیح مـــــــــــــیدم برن
"تجــــــــــــــربه
" کـــــــــــــنن برگردن...!!!

1393/08/14 12:00:30.947
کد: 179411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

عِـــــ♥ـشقْ یَعنْـی :

وَقْـتی دٌختَـــر کٌــوچٌولوتْ میــاد بِهت میگِه:
آقــــــــای مٌحتَرَم بِه زَنِـــت یِه چیْـز بِگوهاااااا . . .

1393/08/14 11:59:53.277
کد: 179410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

☜√کـــآش تــو تقــــویـــمـ....✔☞

∇روز نـــآمـــرد هـَـمـ داشـتیــمـ....▶

◤کــہ بشــہ بـہ بعضــــیـآ◢

☜...تبریـــک گفـت✘☞
1393/08/14 11:58:19.977
کد: 179409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,228,504