خدمات تلفن همراه

پست های : زهرا سادات

زهرا سادات  

ﺧﻮﺵ ﺑــﻪ ﺣﺎﻝ ِ ﺍﻧﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﯿـﺮﻫﺎ ...
ﺩﻟﺘﻨﮓ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣــﯽ ﺗـﺮﮐـﻨــﺪ
.........................
ﻗﻠﺐ ، ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ
ﺩﻭ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻱ ﺁﻥ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭﻧﺪ
ﻗﻠﺐ ، ﻻﻧﻪ ﻱ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﻮﺩ
ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺒﺮﺩ
ﻗﻠﺐ؟ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﻴﺴﺖ،
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻱ ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ !
1393/04/11 16:45:22.900
کد: 14777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

*فوق‌العاده زيبا: *


*به کلینیک خدا رفتم تا چکاپ همیشگی ام را انجام دهم، فهمیدم که بیمارم ... *

*خدا فشار خونم را گرفت، معلوم شد که لطافتم پایین آمده. *

*زمانی که دمای بدنم را سنجید، دماسنج 40 درجه اضطراب نشان داد. *

*آزمایش ضربان قلب نشان داد که به چندین گذرگاه عشق نیاز دارم، تنهایی
سرخرگهایم را مسدود کرده بود ... *

*و آنها دیگر نمی توانستند به قلب خالی ام خون برسانند. *

*به بخش ارتوپدی رفتم چون دیگر نمی توانستم با دوستانم باشم و آنها را در آغوش
بگیرم. *

*بر اثر حسادت زمین خورده بودم و چندین شکستگی پیدا کرده بودم ... *

*فهمیدم که مشکل نزدیک بینی هم دارم، چون نمی توانستم دیدم را از اشتباهات
اطرافیانم فراتر ببرم. *

*زمانی که از مشکل شنوایی ام شکایت کردم معلوم شد که مدتی است که صدای خدا را
آنگاه که در طول روز با من سخن می گوید نمی شنوم ...! *

*.*

*.*

*خدای مهربان برای همه این مشکلات به من مشاوره رایگان داد و من به شکرانه‌اش
تصمیم گرفتم از این پس تنها از داروهایی که در کلمات راستینش برایم تجویز کرده
است استفاده کنم : *

*هر روز صبح یک لیوان قدردانی بنوشم *
1393/04/08 07:53:56.423
کد: 13204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتریک عمـر اگـر

روزه
       بـگیریـم
                  و بــگیریـد
                             و بـگیرنــد

هـمــتا نشود

باعطش خشک دهان ِ

علی اصغر

♡َرمـــضــــــــــــان
مبـارکــــــــــ
 .¸¸.•°˚˚°❃ .¸¸.•

_________,✬.*`,.*`,✬
______,✬.*`,.*`,✬.
___,✬.*`,.*`,✬.
__,✬.*`,.*`,✬.
_,✬.*`,.*`,✬.
,✬.*`,.*`,✬.
✬.*`,.*`,✬.
✬.*`,.*`,✬.
✬.*`,.*`,✬.
✬.*`,.*`,✬.
✬.*`,.*`,✬.
.✬.*`,.*`,✬.
_,✬.*`,.*`,✬.
__,✬.*`,.*`,✬.
____,✬.*`,.*`,✬.
______,✬.*`,.*`,✬.
_________,✬.*`,.*`,✬.
____________,✬.*`,.*`,✬.
________________,✬.*`,.*✬.
。 。。
。\\|/。
。/|\\。
1393/04/08 07:52:45.763
کد: 13203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﻭﻟﻴﺶ ﻳﻪ ﻃﻌﻢ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﺭﻩ،ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻏﺮﻭﺏ
ﺭﻣﻀﺎﻥ،ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺑﻨﺎ،ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭼﺎﻯ ﻭ ﺧﺮﻣﺎ،ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻓﻄﺎﺭ،ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﻋﺎ .
ﺩﻟﺨﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﭘﺎﮎ شما ﻭ ﺩﻋﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﺍی همدیگه
ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﻴﮑﻨیم ...ﻣﺎﻩ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍﻣﺒﺎﺭﮎ
1393/04/08 07:51:13.143
کد: 13202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥّ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ،
ﻫﻲ ﺟﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ
ﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ .. ﻫﻮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻞّ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ، ﺻﻠّﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ
ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺃﺟﻠّﻬﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ...
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺭﺯﻗﻨﺎ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭ ﻧﻌﻴﻤﻬﺎ
1393/04/08 07:50:17.740
کد: 13201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بنویس نام مرا بر کف دستت ای دوست تا به هنگام قنوتت نبری از یادم . التماس دعا 
1393/04/08 07:49:28.783
کد: 13200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ماه رمضان در پیش است

یک عمـر اگـر

روزه
       بـگیریـم
                  و بــگیریـد
                             و بـگیرنــد

هـمــتا نشود

باعطش خشک دهان ِ

علی اصغر

♡َرمـــضــــــــــــان
پیــــ ـشاپیـــــش مبـارکــــــــــ
 .¸¸.•°˚˚°❃ .¸¸.•

_________,✬.*`,.*`,✬
______,✬.*`,.*`,✬.
___,✬.*`,.*`,✬.
__,✬.*`,.*`,✬.
_,✬.*`,.*`,✬.
,✬.*`,.*`,✬.
✬.*`,.*`,✬.
✬.*`,.*`,✬.
✬.*`,.*`,✬.
✬.*`,.*`,✬.
✬.*`,.*`,✬.
.✬.*`,.*`,✬.
_,✬.*`,.*`,✬.
__,✬.*`,.*`,✬.
____,✬.*`,.*`,✬.
______,✬.*`,.*`,✬.
_________,✬.*`,.*`,✬.
____________,✬.*`,.*`,✬.
________________,✬.*`,.*✬.
。 。。
。\\|/。
。/|\\。
1393/04/06 20:48:49.810
کد: 12815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ده...نه...هشت...♡صدای گامهایت را میشنوم چه خرامان قدم برمیداری ماه خدا...
امسال هم ♡زنده ام آیا برای دیدن روی چون ماهت؟♡چه عاشقانه می آیی و چه تهیدست به استقبالت آغوش گشوده ام...

"الهی ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفرلنا فی ما بقی منه
"♡
1393/04/03 23:07:39.703
کد: 11728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﺩﻟﻢ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ...
ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﻢ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ..

1393/04/01 20:38:11.627
کد: 10902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

ﻣﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻏﺮﻕ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ!!

ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺎ
ﺗﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺝ ﻭ ﺳﺮﺍﺏ
ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻓﻘﺎ…
ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮﺍﻕ!!

ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺴﺘﻢ ؛
ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﺰﺩ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﻣﻦ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﺲ…!

1393/04/01 20:37:43.360
کد: 10901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,233,839