خدمات تلفن همراه

پست های : ZAHRA

ZAHRA  

چرا پستام یکی در میون تایید میشه؟!
1393/07/18 15:28:23.523
کد: 143114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ممنون اجی حدیث..
نه نیومدم..
1393/07/18 15:23:05.413
کد: 143098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

منو بلاک نکنین گناه دارم تازه اومدم..!!
1393/07/18 15:21:56.130
کد: 143093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

17 مازندرانم..
1393/07/18 15:20:06.650
کد: 143088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

شما همتون از اهوازین؟!
1393/07/18 15:14:34.513
کد: 143059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام اینازی..
سلام اجی حدیث نه نیستم..!!
1393/07/18 15:13:19.503
کد: 143049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

مرسی پریا جون تو خوبی؟
1393/07/18 15:12:04.160
کد: 143039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلااااام..
1393/07/18 15:10:42.723
کد: 143027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام..
1393/07/18 14:54:52.623
کد: 142952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نه پاهایم ۱۰سانت از زمین بلندترند✘
نه موهایم۱۰سانت از سرم بالاترند...✘
من اینجاروی زمین زندگی میکنم...✔
درجایی که من زندگی میکنم…
⇘⇓⇙
◀فقط ارزش هایم مرابالا میکشند...▶
نه پاشنه کفش,نه کلیپس مو...✘
1393/07/13 00:15:02.610
کد: 130518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,623,765