خدمات تلفن همراه

پست های : °.°شاپرک°.°

°.°شاپرک°.°  

موضوع : ادبی

ﺩﺭﺩ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﯾﺪ
ﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﻥ
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ …
ﻫﻤﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻥ ﺧﻮﺑﻢ ، ﺧﻮﺑﯿﻢ …
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻢ
ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭﯾﺪ؟
1393/03/25 17:08:54.857
کد: 8175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ
ﺩﻟـﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺍﺳـﺖ ﯾــﺎ ﺩﻟـﮕﯿــﺮﻡ
ﯾـﺎ ﺷﺎﯾـﺪ ﻫـﻢ ﺩﻟـﻢ ﮔﯿـﺮ ﺍﺳـﺖ
ﻧﻤــﯽ ﺩﺍﻧــﻢ …
ﺍﺻـﻼً ﻫﯿــﭻ ﻭﻗـﺖ ﻓــﺮﻕ ﺑﯿــﻦ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬـﻤﯿــﺪﻡ
ﻓﻘـﻂ ﻣـﯽ ﺩﺍﻧـﻢ ﺩﻟـﻢ ﯾـﮏ ﺟـﻮﺭﯼ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ
ﺟــﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﯿــﺸـﻪ ﻧﯿــﺴـﺖ
ﺩﻟـﻢ ﮐـﻪ ﺍﯾﻨـﻄــﻮﺭ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ، ﻏﺼـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ،
ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻫﻤــﻪ ﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻣـﻦ
ﺑﻌــﺪ ﺩﻟــﻢ ﺑـﺪﺟــﻮﺭ ﻏﺮﻭﺏ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ
1393/03/25 17:06:53.173
کد: 8173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

چشمای منتظر به پیچ جاده
دلهره های دل پاک و ساده
پنجره ی بازو غروب پاییز
نم نم بارون توو خیابون خیس
یاد تو هر تنگ غروب
به قلب من میکوبه
سهم من از با تو بودن
غم تلخ غروبه
1393/03/25 17:04:19.063
کد: 8171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

بعضی بلدند با تمام وجود مدت ها ساکت باشند

حیف که زبانشان آخر همه را به باد می دهد
1393/03/25 17:03:23.033
کد: 8170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

در آخرت تو را به خاطر حرفهای نسنجیده

ممکن است مجازات کنند ولی سکوتِ بی جایت را هرگز نمی بخشایند
1393/03/25 17:02:58.167
کد: 8169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

قطعاً یکی از راههای تحمل ِزندگی

پناه بردن به سکوت است
1393/03/25 17:01:58.497
کد: 8168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

خداجونم اره میدونم “لانکلف نفسا الا وسعها” اما میترسم سنگینی این یکی رودوشم اونقدی شه ک زانوهام خم بشن…..تو قلبم که سنگینه ارامش میخاد
خــــــدا میخاد
1393/03/25 14:07:21.057
کد: 8075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

چقد خنده داره که یه ساعت خلوت با خدا طولانی و طاقت فرسا ست ولی نود دقیقه بازی فوتبال مث برق و باد میگذره
و چقد خنده داره که شایعات روزنامه رو به راحتی باور میکنیم ولی سخنان خدا رو به سختی باور میکنیم
1393/03/25 14:07:17.360
کد: 8074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 14 - مناجات با خدا
موضوع : ادبی

خدایا….!
طاقت ِ من را با طاق ِ آسمانت اشتباه گرفته اى…
این پیمانه،
سال هاست که پُر شده…
1393/03/25 14:07:13.720
کد: 8073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

خداوندا…
مرا از “من” رها کن که هیچ کس به اندازه “من” مرا اذیت نکرد
1393/03/25 14:07:13.303
کد: 8072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,612,053