خدمات تلفن همراه

پست های : ترانه

  

منم دارم ميرم از اين برنامه خيلي خيلي خوشحال شدم از اشنايي با شما دوستاي خوبم خداحافظ همتوووووون :-*
1398/11/27 21:34 8`
کد: 689493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


یہ روز داشـــتم قدم ميزدم تو خيابوڹ
نميدونم کجای فلاڹ شهر
 يہ عابر که اصلا تو حال خودش نبود
محکم خورد بہ من
 گفــتم : هووو !! حواست کجاست بابا
يه نگا بهم کرد و آروم گفت:
عذر ميخوام خيلی داغــونم حواسم اصلا نبود..
منم که سرم درد ميڪنه با آدمای داغوڹ حرف بزنم
 گفتم :
حالا چی شده اينجوری بہ هم ريختہ ای ؟
يه نـــخ سيگار دراورد و فندك زد زيرش
 گفت: تا حالا عاشــق شدی ؟
گفتم هــــی ... کم و بيش..!
گفت تا حالا لُـــپت از نداری جلوش گل انداخته ؟
گفتم جَوونی و نداريـش ديگه...
گفت : من عاشق يه زڹ شوهر دارم...
حرفشو قطع کردم !
 گفتم : نگا کن داداش نداشتيم ديگہ !!!
تو این مورد نيستم!
نگام کرد گفت : امروز مُرد ...
خنديدم گفتم : بهتر بابا راحت شدی
حاجی خيلی ناجوره زڹ شوهر دار خدايـــــے !
يہ قطره اشك از گوشہ ی  چشـمش لــيز خورد و آروم گفت:
امروز بی مـــادر شدم...!
محکم بغلش کردم و گفتم: غلــط کردم!):1398/11/24 22:45 30`
کد: 689486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر هیچکس شَبیـهِ حـَرفـآش نیســت !!!  


 یـِکی اونقـد


 رآحَت خودِشـو خوب جـآمیـزنـہ وتـُوبـآوَرِت میشـِه!  


 یـِکی اونـقد 


صـآف وسـآدَست که فـکر میکنـے ریگـے بِـہ کفششه

1398/11/22 15:03 48`
کد: 689483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بعلههههههههه:-)
1398/11/15 21:47 1`
کد: 689453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

باور کن !

این را با تمام وجودت باور کن ؛ که :

آن کس که وعده ی همیشه ماندن را می دهد،

از همه رفتنی تر است !
1398/11/15 21:21 6`
کد: 689451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺑﻴـــﺸﺘﺮ ﺁﺩﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻳﻩ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﺨــﻮﺍﺑﻴﺪﻥ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻥ

ﯾﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗـــﻮﻱ ﺟﺎ ﻏﻠﺖ ﺯﺩﻥ

ﻭ ﭼﺸﻢ ﺑـﺮ ﻫﻢ ﻧـﺬﺍﺷﺘﻦ !

ﺑﻴـــﺸﺘﺮ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻤــﻮﻥ ﺷﺐ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ ﻋﻘـــﻞ

ﻭ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﻨـــﺎ ﺭﻓﺘـــﻦ

ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻴــﭻ ﻭﻗﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧــﮑﺮﺩﻥ

ﻓﻘــﻂ ﺯﻧﺪﻩ ﺑــﻮﺩﻥ !
1398/11/14 21:20 14`
کد: 689450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خیلی وقتا آدم نمیدونه چه مرگشه

دلش می خواد دربارش با یکی حرف بزنه

ولی نمیدونه با کی !

اگرم یکی پیدا بشه

آدم نمیدونه

از کجا شروع کنه …
1398/11/13 23:28 50`
کد: 689446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موسیقی تنها زبانی است

که با آن نمیتوان دروغ گفت:(
1398/11/11 21:59 38`
کد: 689403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

من برمممم بااااااي:-*
1398/11/10 16:12 58`
کد: 689385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نشده ديگ
1398/11/10 15:58 58`
کد: 689384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,634,461