خدمات تلفن همراه

پست های : دانيال

  

اگه خوبیی بدیی ازم دیدین حلالم کنین بای
1398/05/07 11:47 11`
کد: 680530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خداحافظ بچه ها واسه همیشه:-(
1398/05/07 11:43 38`
کد: 680528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خاهش ... شکر
1398/05/07 10:40 43`
کد: 680518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خویین؟ خوشین؟
1398/05/07 09:54 51`
کد: 680516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

صبحتون بخیر...
1398/05/07 07:29 31`
کد: 680514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نمیان :-(
1398/05/06 19:11 44`
کد: 680512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خوبی خانم سیما ... ممنون
1398/05/06 19:10 43`
کد: 680511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 18 -
موضوع : ادبی


ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﺯﻧﺎﻧﻨﺪ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻤﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺯ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ
1398/05/06 16:00 41`
کد: 680506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 18 -
موضوع : ادبی

ﺁﺩﻡ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻋﺰﯾﺰ .. ﺩﺍﻏﻮﻧﺶ ﮐﺮﺩﻥ
ﺁﺩﻡ ﺁﺭﻭﻣﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ!
ﺁﺩﻡ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ
ﻭﻟﯽ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺶ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ!
1398/05/06 15:59 31`
کد: 680505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,632,713