خدمات تلفن همراه

پست های : vahid

  

خوشبختم
1397/10/25 19:39 57`
کد: 665719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دانیال برو تا خانم ناظم سیاه وکبودت نکرده
1397/10/25 19:39 37`
کد: 665718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تشکر شما چند سالتون؟
1397/10/25 19:38 10`
کد: 665713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

راهیش کردم بره سر درسش
1397/10/25 19:36 4`
کد: 665705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

قربان یو ..چشات بی بلا دانیال
1397/10/25 19:33 1`
کد: 665701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

همین الانشم کار مردم ساخته است بااین نمایندگانی که تو مجلس هست ودرحال چرت روزانه هستن
1397/10/25 19:29 37`
کد: 665695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تشکر.حالا برو درستو بخون تا مثل من نماینده موفق بشی😉
1397/10/25 19:27 57`
کد: 665693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

درسته که شوخی بود ولی یه پا نماینده موفقم در فضای مجازی😁
1397/10/25 19:25 23`
کد: 665691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,244,152