خدمات تلفن همراه

پست های : heliii

  

منم عادت کردم بهتون ولی خب خودت هم میری دو روز دیگه
1398/09/07 19:44 29`
کد: 687267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

هفففف
خداحافظ دیگه
1398/09/07 19:43 49`
کد: 687264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بای و مرض ای قرتی بازیا چیه تیام
1398/09/07 19:43 6`
کد: 687263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تو که میخای یه مدت بیخیال گوشی شی چ فرقی میکنه دیگه
1398/09/07 19:42 36`
کد: 687261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

منم رفتم دیگه حلالم کنید بچه ها موفق باشید همیشه مراقب خودتون باشید
خداحافظ :)
1398/09/07 19:39 3`
کد: 687258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

باش بابای
1398/09/07 15:54 38`
کد: 687245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

باش هر جور راحتین
1398/09/07 15:53 42`
کد: 687242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

فدات شما خوبی
1398/09/07 15:21 38`
کد: 687213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خوبی اجی
1398/09/07 15:19 57`
کد: 687210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,622,289