خدمات تلفن همراه

پست های : عشاق الرقيه

عشاق الرقيه
  

تغییر نام مستعار از «ZOLFA » به «عشاق الرقيه »
1394/10/17 15:46:57.920
کد: 509434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

منم که بخاطر شوخیم با خاله باید برا همیشه محو شم
1394/08/22 11:18:52.753
کد: 469117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خاله شما یه چیز بفرمایبد منظورم کسی نیس
1394/08/22 11:16:37.480
کد: 469114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

کبوتر حرم خاله خودش میدونه منظورم که شما نبودید
1394/08/22 11:15:49.090
کد: 469112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خاله ماشاالله از دهه ۷۰،۸۰تایا آنلاین تری صد البت ولی بازم کوچکتر بزرگتری گفتن
1394/08/22 11:10:26.653
کد: 469103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دهه ۷۰تایی
1394/08/22 11:06:54.420
کد: 469095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

من به بزرگتر از خودم حتی نمیتونم توم بگم چه برسه...واقعأ خاله بزرگوار نمیدونم چی بگم
1394/08/22 11:06:02.747
کد: 469091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

مادر جون واقعأ در مورد اون شوخیم ببخشم
1394/08/22 11:03:52.090
کد: 469087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خاله دیدم واقعأ شرمندتم
1394/08/22 11:02:02.457
کد: 469080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نه خاله جون زحمت نکش هر موقع رامون افتاد زحمت بکش
1394/08/22 10:58:52.297
کد: 469071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,254,074