خدمات تلفن همراه

پست های : عاشق ولي

عاشق ولي  

مِثْلِ عبّٰاسْ كَسْي هَسْت دِلٰاوَرْ بٰاشَدْ
بٰاْ هَمِهْ تِشْنِگي اَشْ يٰادِ بَرٰادَرْ بٰاشَد
مِثْلِ عَبّٰاسْ كَسيْ هَسْت كِهْ سَقّٰا بٰاشَدْ
جِگَرِ سُوخْتِه اشْ حَسْرَتِ دَرْيٰا بٰاشَدْ
مِثْلِ عَبّٰاسْ كَسْيْ هَسْتْ اَبٰابيلْ شَوَدْ
بٰالُ و پَرْ سُوخْتِه،هَمْسٰايِه جِبْريلْ شَوَدْ
هيچْ كَسْ مِثْلِ اَباالْفَضْلِ وَفٰادٰارْ نَبُودْ
لٰايِقِ تَشْنِگيُ و اِسْمِ عَلَمْدٰارْ نَبُودْ
هَرْ كَسْي خْوٰاسْت كِهْ فَرْدٰا بِه شَفٰاعَتْ بِرِسَدْ
يٰا اَباالْفَضْلِ بِگُوييدْ بِه سَلٰامَتْ بِرِسَد
1394/07/20 14:24:57.587
کد: 443057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

از ره دور خبر مي آيد
کارواني ز سفر مي آيد
راه اين قافله را باز کنيد
دختر شاه ظفر مي آيد
معجري را که به سر پوشيده
به رقيّه چقَدَر مي آيد
آب و آيينه بياريد همه
مادري با دو پسر مي آيد
وارث رزم حسن، عبدالله
مثل بابا به نظر مي آيد
قاسم از بس که شهادت طلب است
از لبش شهد شکر مي آيد
مشک ها را همه پر آب کنيد
کودکي با لب تر مي آيد
قمر قافله ي هاشميان
از پس ابر به در مي آيد
چقَدَر کرب و بلا دل گير است
از غمش حوصله سر مي آيد
واي از حال يتيمي، وقتي
از لبش خون جگر مي آيد
حرمله در پي صيدش دارد
با سه تا تير سه پر مي آيد
1394/07/20 14:24:02.873
کد: 443056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 11 - محرم

باز هنگامه ماتم شده ای شاه غریب

دل دیوانه پر از غم شده ای شاه غریب

چند روزی است که راه نفس ام می گیرد

نکند باز محرم شده ای شاه غریب

باز در عرش خدا مشکی ماتم زده اند

موسم بیرق و پرچم شده ای شاه غریب

کربلا گفتم و اوضاع دلم ریخت به هم

کربلا قبلۀ عالم شده ای شاه غریب

آه سقا چه کند با عطش اهل حرم

آب در خیمه تان کم شده ای شاه غریب

بابی انت و امی ...چه شده در گودال

کمر خواهرتان خم شده ای شاه غریب

خواهرت آمد و آن مرد تو را برگرداند

آخر روضه چه مبهم شده ای شاه غریب

رفت و برگشت ولی کاش نمی دید اصلا

چقدر از بدن ات کم شده ای شاه غریب

گفته بودند که تو ذبح عظیمی اما

ذبح تو واقعا اعظم شده، ای شاه غریب
.
1394/07/20 14:22:38.907
کد: 443055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

علیکم سلام
1394/07/20 14:22:38.353
کد: 443054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

قیامت بی حسین غوغا ندارد
شفاعت بی حسین معنا ندارد
حسینی باش که در محشر نگویند
چرا پرونده ات امضاء ندارد
1394/07/20 14:09:38.353
کد: 443049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

محرّم، زیباترین نگارخانه در قلب هستی است
که زمین و آسمان و ملک و ملکوت و عرش و فرش را شگفت زده کرده است
1394/07/20 14:08:34.863
کد: 443048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 11 - محرم

عطری که از حوالی پرچم وزیده است
ما را به سمت مجلس آقا کشیده است
از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا
صد کوچه بازکنید محرم رسیده است . . .
1394/07/20 14:08:13.253
کد: 443047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

همواره تجّسم قیام است حسین (ع)
در سینة عاشقان ، پیام است حسین (ع)
در دفتر شعر ما ، ردیف است هنوز
دل چسب‌ترین شعر کلام است حسین (ع)
1394/07/20 14:07:42.390
کد: 443045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 11 - محرم

خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما / باز نام تو شده زینت هر محفل ما
جز غم عشق تو ما را نبود سودایی / عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما . . .
1394/07/20 14:05:59.313
کد: 443044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,614,190