خدمات تلفن همراه

پست های : amirali4142

amirali4142  

🍃
نمیـدانـم...

زاده ی خیـالـم است یا نه

امـا احسـاس میکنـم ❤️

اکسیـژنِ هـوا میـانِ مـوهایت

بیشـتر جـاریست

🌺🐝

1395/02/12 10:26 19`
کد: 550696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

معلم
چون شمعـے
مـے سوزد و جهانـے را
روشنایـے مـے بخشد
روز معلم
روز سرداران جبهه دانش
بر همگان گرامے باد
1395/02/12 07:21 23`
کد: 550677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام سلام سلام

🍂🌿🍁🍂🌿🍁🍂🌿🍁🍂🌿

امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه را چنین آغاز میکنیم:

🍂🌿🍁🍂🌿🍁🍂🌿🍁🍂

الهی! مخلصان به محبت تو می نازند و عاشقان به سوی تو می تازند.
کار ایشان تو بساز که دیگران نسازند،
ایشان را تو نواز که دیگران ننوازند.

🍂🌿🍁🍂🌿🍁🍂🌿🍁🍂🌿

صبحتون بخیر
روزتون پر برکت
لبتون خندون
دلتون روشن
و
بختتون بلند باد

الهی به امید تو

🍁🌾🍁🌾🍁🌾🍁🌾

ذکر روز یکشنبه:یا ذوالجلال والاکرم️
1395/02/12 07:00 44`
کد: 550676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

یکی
خاطراتش را دود می‌کند.
یکی
دل تنگی‌هایش را،
و دیگری
خودش را،
بی آنکه - حتی -
سیگاری آتش زده باشد
1395/02/12 03:59 55`
کد: 550664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تو,
رسیدی به من,
مثل یک خبر خوش
وسط عصر دلگیر جمعه ...!
1395/02/12 03:58 5`
کد: 550663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

او که از من بُرید و تَرکم کرد
پس چرا پس نداد آن دل را؟

وای بر من که مفت بخشیدم
دل آشفته حال غافل را...!
فروغ فرخزاد
1395/02/12 03:57 6`
کد: 550662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

زن‌ها گاهی اوقات چيزی نمی‌گويند
چون به نظرشان لازم نيست كه چيزی گفته شود
با نگاهشان حرف می‌زنند
به اندازه يك دنيا حرف می‌زنند.
هرگز نبايد از چشمان هيچ زنی ساده گذشت!
1395/02/12 00:02 1`
کد: 550645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نیایشالهی رحمتت را شاملم کن.
سراپا عیب ونقصم؛کاملم کن.
کمال آدمیت حق شناسیست.
به جمع حق شناسان واصلم کن.
هزاران مشکل هم درکار باشد.
زلطف خویش حل مشکلم کن.
منم غافل خدایا آگهم ساز.
منم جاهل خدایا عاقلم کن.
نخستین منزل کوی تو تقواست
الهی ساکن این منزلم کن
1395/02/12 00:00 4`
کد: 550644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,593,329