خدمات تلفن همراه

پست های : الهي و ربي من لي غيرک66

الهي و ربي من لي غيرک66  

همه هم که در اتاقشون رو بستن به روم.
1394/12/21 23:24 28`
کد: 534475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

واقعا....
یعنی بازم برم..:#'(
1394/12/21 23:22 22`
کد: 534471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

یعنی خودم به خودم مرخصی دادما
1394/12/21 23:21 26`
کد: 534470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

منم که مرخصی اجباری بهم دادن.
با یکی از اهالی قاصدک سر ترکه دعوامون شد.
دیدم حضور اون واجب تر و مفیدترهست برای اعضا.مرخصی اجباری و اظطراری برای خودم رد کردم.
1394/12/21 23:20 34`
کد: 534468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چراااا
1394/12/21 23:17 8`
کد: 534464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ترکه ای که دستت امانت بود چکارش کردی
1394/12/21 23:16 4`
کد: 534462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

حالا شما همون منتظر هستید
1394/12/21 23:15 9`
کد: 534460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

من نیستم خوش میگذره..
1394/12/21 23:12 0`
کد: 534458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

جواب نداشت سوالم.
آقای مجتبی.
1394/12/21 23:10 29`
کد: 534454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,254,942