خدمات تلفن همراه

تالار عمومی

  علي مرادي

اره ازمن هم گرفتار تر هست حرفت قبول دارم
1399/04/26 00:36 9`
کد: 691463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گيسو  گيسو

همه جاهشداروقرمزه اره...اره تاثیرگذاشته رو کاسبی وهمه چی..توحقوق بگیری دا ماهیانه میگیری خداروشکر بیچاره اونایی که دستی کارمیکنن
1399/04/25 22:58 51`
کد: 691462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

وضعیت دوباره قرمزه .بازه مغازه ها ولی کاسبی نیست
1399/04/25 22:55 8`
کد: 691461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گيسو  گيسو

چه خبر ازکارو کاسبی تون؟؟کرونابازهشداره بندر؟؟
1399/04/25 22:03 20`
کد: 691460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گيسو  گيسو

بزرگی ازخودتونه...سلامت باشن
1399/04/25 22:01 45`
کد: 691459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

سلام ممنون سلام دارن خدمتتون بزرگوار
1399/04/25 20:45 3`
کد: 691458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گيسو  گيسو

سلام ممنون .خوبین شما؛خانواده خوبن؟
1399/04/25 18:12 35`
کد: 691457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

سلام فاطمه خانم خوبین سلامتین نیستین
1399/04/25 16:34 35`
کد: 691456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

سلام خوبین چخبر سفید برفی کم پیداین
1399/04/24 22:51 25`
کد: 691454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,876,334,748