خدمات تلفن همراه

تالار عمومی

  علي مرادي

خوبین فاطمه خانم
1399/03/11 03:24 29`
کد: 691063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

سلام به همگی خوبین خداروشکر
1399/03/10 21:51 7`
کد: 691061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

اره گاهی سود میکنه گاهی ضرر
1399/03/09 20:39 23`
کد: 691058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فا طمه  فا طمه

پس بلده دیگه
1399/03/09 20:02 10`
کد: 691057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

اره بورس ریسکه احتمال داره سهامت صفر بشه. اگه بلدی باشین خوبع تو بورس. برادر من گذاشته تو بورس
1399/03/09 19:58 28`
کد: 691056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فا طمه  فا طمه

من گذاشتم موند رقابت توبورس بلدی میخاد
1399/03/09 19:39 49`
کد: 691055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فا طمه  فا طمه

اره چندمرحلس
1399/03/09 19:38 29`
کد: 691054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

شما چکار کردین سهامتون
1399/03/09 19:38 24`
کد: 691053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,864,564,832