خدمات تلفن همراه تبیان

تالار عمومی

  دانيال

کوشین شما؟؟؟؟؟
1397/10/29 00:03 59`
کد: 666524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  nafassssss

سلاام بر همه
1397/10/28 23:44 46`
کد: 666523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  دانيال اتاق 3 - طنز

قبلنا توی هر خاندانی همه علاف بودن یه نفر دانشجو بود و همه کاره …
الان توی هر خاندانی همه دانشجو هستن و علاف و یه نفر دانشجو نیست و همه کاره !
1397/10/28 23:37 32`
کد: 666522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  دانيال اتاق 3 - طنز

قانون سی و یکم نیوتن :تمام چیزهای خواستنی توی دنیا یا غیر قانونیند یا خلاف شرعند یا گرونند یا چاق کننده اند یا متاهلند!!!
1397/10/28 23:33 2`
کد: 666521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,690,551,999