خدمات تلفن همراه

تالار عمومی

گيسو  گيسو

نه دیگه همون یه باربود
با اجازه برم بخابم شب تون سلامت وخوش
1399/09/14 00:11 52`
کد: 692560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

اها.میاد برف بازم به امید خدا
1399/09/14 00:10 9`
کد: 692559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گيسو  گيسو

نه با برف درحد بازی ودرس کردن چیزی نبود برف ابکی بود...
1399/09/14 00:07 35`
کد: 692558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

از بسکه تو هوای سرد رفتی تو حیاط ادم برفی درست کردی
1399/09/14 00:05 34`
کد: 692557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گيسو  گيسو

خودت فاصلتو رعایت کن هم وطن
1399/09/14 00:04 7`
کد: 692556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

برو اونور که منم سرما میخورم
1399/09/13 23:59 52`
کد: 692555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گيسو  گيسو

سرماخوردم اره
1399/09/13 23:52 34`
کد: 692554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

ممنون شکر.از بسکه سرده چسپیدی به بخاری
1399/09/13 23:46 26`
کد: 692553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گيسو  گيسو

سلام خوبین
1399/09/13 23:27 2`
کد: 692552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

فاطمه خانم چراقایم شدی
1399/09/13 23:26 22`
کد: 692551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,649,213