خدمات تلفن همراه

مطلب تالار عمومی

  s...i

اقا اشکان..
1398/04/03 20:42 14`
کد: 680080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  s...i

روزی عشق فقط من و تو خواهد شد..
عشق دیگری با معشوقه اش..آن یک خواهند شد..
یادبگیر در جهان من دو معشوقه یک نفر به حساب می ایند..ان دو باهم میزیستند با هم در بستر خواب هستند با هم یک زندگی را شروع و پایان میدهند..پس ان معشوقه
ملکه مغز ها..سیما
1398/04/02 18:22 15`
کد: 680053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  s...i

طرح چی عزیزم..منک فعلا هیچم..بلکه شما باید کمک من کنید
1398/04/02 18:18 49`
کد: 680052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  s...i

درود ابجی..من فعلا کوچیک شما هستم..روزی در این نزدیکی ها بزرگتر از آنی میشوم ک میگویم
1398/04/02 18:17 58`
کد: 680051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  s...i

درود اقا عباس..اعتماد به نفس نیست..موفقیت هاییست ک روزی همه حسرتش را میخورند..
1398/04/02 18:16 29`
کد: 680050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  s...i

روزی من دکتری میشوم دکتر همه ی انسان ها و مغز ها..جراحی پیوند مغز به مغز انسان ها را انجام میدهم..همه مغز ها را بهم پیوند میزنم و ارتش انسانیت را بوجود می اورم..
ملکه مغز ها..سیما
1398/04/01 21:50 17`
کد: 680034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  s...i

متن های من را بخوان..همچون ک من برای ازاد کردنت تو را خواهم خواند
ملکه مغزها..سیما
1398/04/01 21:49 17`
کد: 680033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  s...i

خدایی ک در باورم است..روزی این جهان دروغینت را نابود خواهم ساخت..و جهانی نو خواهم ساخت..جهانی بدون درد بدون فقر بدون ظلم..بدون باور..من جهانم را مانند خودم خواهم ساخت
ملکه مغز ها..سیما
1398/04/01 21:36 3`
کد: 680032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,745,842,456