خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر ناصر صدر

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر ناصر صدر 1
اخرین دیدار2
44124341 44124372
34144
اخرین دیدار1
44124340 44124371
34143
چشای نازت3
44123385 44123352
28072
چشای نازت2
44123384 44123351
28071
چشای نازت1
44123383 44123350
28070
دنیای خیالی2
44123382 44123349
28074

لیست پیشوازها ، اثر ناصر صدر 2
دنیای خیالی1
44123381 44123348
28073
بی تو 1
67935

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,753,062,421