خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر هانی الوداعی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر هانی الوداعی 1
اعداء السماء2
4418523
اعداء السماء
4418522
ما ظلت آمال 4
4418521
ما ظلت آمال 3
4418520
ما ظلت آمال 2
4418519
ما ظلت آمال
4418518

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,044,078