خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر امین حامیم

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر امین حامیم 1
حبیب الله 2
4418303
حبیب الله
4418302
مع الله امین 2
4418233
یا طیبا 3
4418232
یا طیبا 2
4418231
یا طیبا
4418230

لیست پیشوازها ، اثر امین حامیم 2
آیات القرآن 2
4418229
آیات القرآن
4418228
یا قدر الله 3
4418227
یا قدر الله 2
4418226
یا قدر الله
4418225
الله اعنی محمد 2
4418224

لیست پیشوازها ، اثر امین حامیم 3
الهی اعنی محمد
4418223
تبارک الرحمن
4418222
الله الله
4418221
جهرا 3
4418220
جهرا 2
4418219
جهرا
4418218

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,762,109,882