خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر کوروش شایان

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر کوروش شایان 1
یاد بارون قسمت سوم
4417562
4007203
50412
یاد بارون قسمت دوم
4417561
4007202
50411
یاد بارون قسمت اول
4417560
4007201
50410
تسکین قسمت دوم
4417576
4007217
50409
تسکین قسمت اول
4417575
4007216
50408
شمارش معکوس قسمت دوم
4417574
4007215
50407

لیست پیشوازها ، اثر کوروش شایان 2
شمارش معکوس قسمت اول
4417573
4007214
50406
سفر قسمت دوم
4417572
4007213
50405
سفر قسمت اول
4417571
4007212
50404
کمکم کن
4417598
4007218
50403
فاصله قسمت سوم
4417570
4007211
50402
فاصله قسمت دوم
4417569
4007210
50401

لیست پیشوازها ، اثر کوروش شایان 3
فاصله قسمت اول
4417568
4007209
50400
ببار بارون قسمت دوم
4417567
4007208
50399
ببار بارون قسمت اول
4417566
4007207
50398
آسمان روشن قسمت سوم
4417565
4007206
50397
آسمان روشن قسمت دوم
4417564
4007205
50396
آسمان روشن قسمت اول
4417563
4007204
50395

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,160,114