خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر موسوی قهار

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر موسوی قهار 1
دعای روز شنبه
4413874
دعای روز جمعه
4413873
دعای روزپنج شنبه
4413872
دعای روزچهارشنبه
4413871
دعای روزسه شنبه
4413870
دعای روز دوشنبه
4413869

لیست پیشوازها ، اثر موسوی قهار 2
دعای روز یکشنبه
4413868

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,762,633,222