خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر رسالت بوذری

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر رسالت بوذری 1
برگرد2
44127696 44127746
برگرد1
44127695 44127745
هوای تو2
44127697 44127747

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,283,062