خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر گروه سرود نسیم رحمت

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر گروه سرود نسیم رحمت 1
هفتمین دقیقه2
44125862 44125917
30008
هفتمین دقیقه1
44125861 44125916
30007

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,884,575