خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 1
شبهای جمعه2
44125602 44125637
شبهای جمعه1
44125601 44125636
سرزمین من2
44125597 44125631
سرزمین من1
44125596 44125631
رهبر فرزانه3
44125583 44125619
رهبر فرزانه2
44125582 44125618

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 2
رهبر فرزانه1
44125581 44125617
مظهر اقتدار3
44125580 44125616
مظهر اقتدار2
44125579 44125615
مظهر اقتدار1
44125578 44125614
کجایید شهیدان خدایی1
44125589 44125625
شلمچه2
44125588 44125624

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 3
شلمچه1
44125587 44125623
مسافر عشق3
44125586 44125622
مسافر عشق2
44125585 44125621
مسافر عشق1
44125584 44125620
حماسه فاطمی3
44125600 44125635
حماسه فاطمی2
44125599 44125634

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 4
حماسه فاطمی1
44125598 44125633
فرمان بده2
44125577 44125613
فرمان بده1
44125595 44125630
چشم انتظارم3
44125594 44125648
چشم انتظارم2
44125593 44125629
چشم انتظارم1
44125592 44125628

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 5
چهل فریاد2
44125591 44125627
چهل فریاد1
44125590 44125626

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,893,231