خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر پیام شیاری

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر پیام شیاری 1
قسمت نشد2
44124353 44124384
قسمت نشد1
44124352 44124383
صبح ایران2
28576
صبح ایران1
28575
مهمان خدا2
28574
مهمان خدا1
28573

لیست پیشوازها ، اثر پیام شیاری 2
چی شد3
44123828 44123779
28572
چی شد2
44123827 44123778
28571
چی شد1
44123826 44123777
28570

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,750,831,688