خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر وحید کشت کار

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر وحید کشت کار 1
شک مکن
44123194 44123176
28709
ماه دنیا
44123193 44123175
28708
جنوب مه
44123192 44123174
28707
حال خوب
44123191 44123173
28706
بی مه ببخش
44123190 44123172
28705

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,641,763