خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر علی سعیدی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر علی سعیدی 1
در مسیر حرم3
44121191 44121210
در مسیر حرم2
44121190 44121209
در مسیر حرم1
44121189 44121208
هشتمین ستاره
44121204 44121222

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,757,578