خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر بهروز اقبالی فرد

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر بهروز اقبالی فرد 1
هوای خیمه2
44129524 44129616
هوای خیمه1
44129523 44129615
شکسته پر2
44121046 44121084
یل دیاری
44122814 44120127
خاک ویرونه
44122813 44120115

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,762,426,949