خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر آرزو خوب بخت

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر آرزو خوب بخت 1
سیه مست جنون 2
44122936 44120070
23127
سیه مست جنون 1
44122935 44120069
23126
ساقیا 6
44122934 44120068
23125
ساقیا 5
44122933 44120067
23124
ساقیا 4
44122932 44120066
23123
ساقیا 3
44122931 44120065
23122

لیست پیشوازها ، اثر آرزو خوب بخت 2
ساقیا 2
44122930 44120064
23121
ساقیا 1
44122929 44120063
23120
همای رحمت 6
44122928 44120048
23119
همای رحمت 5
44122927 44120047
23118
همای رحمت 4
44122926 44120046
23117
همای رحمت 3
44122925 44120045
23116

لیست پیشوازها ، اثر آرزو خوب بخت 3
همای رحمت 2
44122924 44120044
23115
همای رحمت 1
44122923 44120043
23114
حالا چرا 2
44122922 44120042
23113
حالا چرا 1
44122921 44120041
23112
گله خاموش 2
44122937 44120040
23111
گله خاموش 1
44122920 44120039
23110

لیست پیشوازها ، اثر آرزو خوب بخت 4
گله عاشق 2
44122919 44120038
23109
گله عاشق 1
44122918 44120037
23108
دستم به دامانت3
44122917 44120028
23107
دستم به دامانت2
44122916 44120027
23106
دستم به دامانت1
44122915 44120026
23105
چشم انتظار 4
44122973 44120025
23104

لیست پیشوازها ، اثر آرزو خوب بخت 5
چشم انتظار 3
44122914 44120024
23103
چشم انتظار 2
44122972 44120023
23102
چشم انتظار 1
44122913 44120022
23101

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,227,423